Sture Fjäder i HBL-Debatt: Glöm tvångssvenskan, det vi behöver är nyttosvenska

Inför Svenska dagen är det aktuellt att ur olika synvinklar titta på svenska språkets ställning i dagens Finland. Rätt bra ser det ut, men trots det måste vi försvara ett tvåspråkigt Finland i alla väder, säger Sture Fjäder. Som ordförande för Samlingspartiets svenskspråkiga organisation vill han föra fram begreppet nyttosvenska.

04.11.2022 07:00
Vi är ett självständigt land med en grundlag enligt vilken vi har två nationalspråk, finska och svenska. Det finns inget behov av att ändra på detta.
Men det blåser kalla vindar. Sannfinländarna vill i sitt nya språkprogram slopa kravet på svenska på alla utbildningsstadier och i välfärdsområdena. Enligt partiet skall man inte klamra sig fast vid svenskans ställning i grundlagen. Dessutom vill de att den nuvarande nationalspråksstrategin skrotas.
Detta är några av de sannfinländska förslagen eller påhoppen. Till all lycka tycks Sannfinländarnas linje inte väcka någon större entusiasm i andra riksdagspartier. Vi inom Samlingspartiet håller fast vid Finlands tvåspråkighet och vid att människorna får vård och service på sitt modersmål . I stället för att tala om tvångssvenska vill vi föra fram ordet nyttosvenska. Det är en bra och positiv strategi för att försvara svenska språkets ställning.

ANDRA LÄSER