Euroområdet behöver fortfarande ECB-åtgärder – trots positiva utsikter

Den ekonomiska tillväxten i euroområdet kommer att fortsätta i relativt rask takt trots att den väntas sakta in tillfälligt nästa år. Europeiska centralbanken (ECB) måste fortsättningsvis spela en aktiv roll, uppger Finlands Bank i sin senaste prognos.

Europeiska centralbankens kontor i Frankfurt am Main.
Finlands Bank anser i sin prognos att läget i stora delar av euroområdet är osäkert trots de positiva utsikterna. Minskat antal arbetsföra invånare och en allt långsammare ökande produktivitet är tydliga problem för såväl euroområdet som hela världsekonomin.
– Alla ekonomiskpolitiska åtgärder behövs för att försöka förhindra att den svaga tillväxten och låga inflationen blir långvarig, sade Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen då han presenterade prognosen.

Stödköp

ECB har hållit igång tillväxten genom köp av statliga lånepapper. En del spekulationer om att ECB eventuellt inte kan hålla igång sitt stödköpsprogram länge till har förekommit, men Liikanen har inga sådana tankar.
– Vi kommer att hålla programmet fullskaligt fram till slutet av februari 2017 och om situationen kräver det så säkert även längre, säger Liikanen.
Näringslivets forskningsinstitut Etla utgår från att stödköpen fortsätter också efter februari.
– Helt enkelt på grund av det att det inte finns någon snabb vändning till snabbare tillväxt i ekonomin inom synhåll, säger Etlas vd Vesa Vihriälä.
Samtidigt växer riskerna som skapas av låga räntor och stimulanspolitik. Att en bubbla uppstår någonstans går inte att utesluta.
– Det är klart att riskerna på finansmarknaden hela tiden kumuleras, men å andra sidan skulle det också innebära risker att snabbt lägga ner köpverksamheten. Det skulle kunna leda till att räntorna stiger i en situation där ekonomierna är ganska sårbara, säger Vihriälä.
Han tycker det är viktigt att fortsätta väga riskerna med låga räntor mot fördelarna som den pågående politiken har.
– Jag är redo att ta dessa risker under åtminstone en tid framöver, säger Vihriälä.
Han varnar för att hus, bostäder och aktier i vissa länder kan drabbas av en prisbubbla om de i allt högre utsträckning köps med billiga lånepengar.
Många länder har inte råd med någon offentlig stimulanspolitik, eftersom de är så skuldsatta. Tyskland är ett av de stora undantagen.
– Och de har inte varit speciellt villiga att stimulera, säger Vihriälä.
ANDRA LÄSER