Stora skillnader i Svenskfinland – här är stödet för samkönade vigslar som störst

Av de nya förtroendevalda i Borgå stift stöder över 60 procent kyrklig vigsel av samkönade par. Siffrorna har tagits fram av den reformvänliga Kom alla-rörelsen.

En ändring av äktenskapslagen år 2017 gjorde det möjligt för samkönade par att gifta sig borgerligt, medan frågan länge har splittrat den evangelisk-lutherska kyrkan.
Heidi Herrmannheidi.herrmann@hbl.fi
23.11.2022 20:14
Resultatet baserar sig på kandidaternas svar i kyrkans valkompass. Eftersom långt ifrån alla kandidater svarade på valkompassens frågor, kan andelen vara ännu högre, omkring 70 procent. Det rör sig om samma storleksklass som i senaste församlingsval. 
– Valresultatet innebär att man har en god grund gällande planeringen av det kommande kyrkomötesvalet 2024, säger Max Mannola, kontaktperson för reformvänliga rörelsen Kom alla i Borgå stift.
– Vi ska fortsätta arbetet som vi påbörjade framgångsrikt senaste gång, det vill säga att ställa upp en liberal lekmannalista, där kandidaterna stöder kyrkvigsel av samkönade par.
Procentandelen invalda som stöder kyrkvigsel i de olika prosterierna beräknas vara följande: Åland 60–90, Raseborg 65–85, Helsingfors 70–80, Åboland 55–80, Domprosteriet 65–75, Mellersta Nyland 60-70, Närpes 25–55, Korsholm 45–50 och Pedersöre 20–30 procent. 
I Närpes och på Åland beror den stora skillnaden mellan minimum och maximum på låga antal svar i valkompassen.
Den församling där stödet för kyrkvigsel av samkönade par är som störst var Åbo svenska med hela 100 procent av invalda både i kyrkofullmäktige och församlingsrådet. 
Av invalda ledamöter för kyrkofullmäktige hade även Matteus församling i Helsingfors 100 procent stöd för kyrkvigsel av samkönade par. Stödet var stort också i Borgå svenska domkyrkoförsamling, Sibbo svenska, Karis-Pojo svenska och Mariehamn (alla 83 procent) samt i Vasa svenska (79 procent). 
Då det kommer till invalda ledamöter i församlingsrådet var stödet stort även i Karis-Pojo svenska (96 procent), Johannes i Helsingfors (89 procent) samt i Borgå svenska och Vasa svenska församling (82 procent).
Max Mannola anser att den allmänna opinionen är mer positivt inställd till kyrklig vigsel av samkönade par nu, än för till exempel tio år sedan.
– Det är inte rätt att en del får gifta sig med den de älskar i kyrkan, medan andra inte får det. Jag skulle inte tolka Bibeln så, att allt ska vara heteronormativt. Samma rättigheter tillhör också samkönade par, säger Mannola.
– Vårt och andras arbete börjar bära frukt.
En ändring av äktenskapslagen år 2017 gjorde det möjligt för samkönade par att gifta sig borgerligt, medan frågan länge har splittrat den evangelisk-lutherska kyrkan.
Läs också:
Nytt initiativ om vigsel av samkönade par inför kyrkomötet nästa vecka
Pastorn Dennis Svenfelt i Pedersöre vägrar samarbeta med kvinnor – kan bli av med prästkragen
På finskspråkigt håll fick rörelsen Kom alla (Tulkaa kaikki-liike) en storseger i flera stift. Listor med rörelsens namn fick förtroendevalda invalda till 49 procent mer platser än i valet 2018 (nu 290, då 195). 
Förutom i huvudstadsregionen fick rörelsens listor betydande segrar också i bland annat Kuopio och Imatra. 
”I verkligheten är stödet för reformvänliga ännu större” säger rörelsens koordinator Vesa Hirvonen, ”för dessutom hade också flera listor med andra namn samlat särskilt reformvänliga kandidater och stärkt sitt stöd runtom i landet.”

ANDRA LÄSER