Idrottslokaler på huvudstadsregionen öppnar för allmänheten

Från och med den första den juli kommer även vuxna att kunna besöka kommunala idrottslokaler i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Tidigare har användningen av stadens idrottslokaler begränsats till ungdomarnas hobbyverksamhet och tävlingsverksamhet som är relaterad till den.

Ännu i morse fanns det en lapp om stängda dörrar på Tölös sporthall men från och med den första juli kommer lokalen antagligen att få öppna för allmänt bruk igen.
Ett beslut om att luckra upp restriktionerna som gäller vuxnas hobbyverksamhet inomhus har under torsdagen den 24 juni fattats av huvudstatsregionens koordinationsgrupp för coronavirus. Det framgår i ett pressmeddelande från Helsingfors stadskansli. Det betyder att bland annat gym och idrottshallar öppnar för fri användning, dock med vissa begränsningar.
På Idrottslokaler och gruppträningar är mängden besökare begränsad till hälften av det som är tillåtet under normala omständigheter.
Tidigare har tävlingsverksamhet för vuxna varit tillåtet endast utomhus men nu kommer det att bli möjligt för dem att träna inomhus.
Under kommande vecka kommer kommunerna att informera noggrannare om vilka lokaler som öppnar.
ANDRA LÄSER