Regeringen oenig om sysselsättningsåtgärder

Det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa är en svår fråga för regeringen när den ska besluta om nya åtgärder för att höja sysselsättningen. Av regeringspartierna har Sannfinländarna redan tidigare meddelat att de inte godkänner ensidigt beslutade sänkningar av stödet.

Sannfinländarnas gruppordförande Sampo Terho<b>.</b>
FFC:s ordförande Jarkko Eloranta sade i dag att regeringen i och med konkurrenskraftsavtalet strök nedskärningarna i arbetslöshetsstödet från sin lista över ytterligare sparåtgärder. Om regeringen ensidigt beslutar om nedskärningar i arbetslöshetsstödet så strider det mot konkurrenskraftsavtalet, säger Eloranta.
– Regeringen har själv konstaterat att de ytterligare nedskärningarna dras tillbaka. Det skulle vara ytterst märkligt om de gjorde så här, säger Eloranta.
Han anser att arbetsgruppens uppgift från början var hård mot de arbetslösa. Han säger att FFC flera gånger understrukit att man inte deltar i arbetsgruppen för att försämra de arbetslösas inkomster utan för att snabba på sysselsättningen. Den föreslagna reformen av arbetslöshetsunderstödet skulle enligt Eloranta försvaga inkomsterna för en betydande del av de arbetslösa och försätta dem i en ojämlik ställning.
Sysselsättningsarbetsgruppens ordförande, statssekreterare Martti Hetemäki, överlämnade rapporten på måndagen.
Regeringen ville att arbetsmarknadsparterna i arbetsgruppen, som förblev oenig, skulle enas om ett förslag som ökar sysselsättningen med minst 10 000 personer. Av det skulle 8 000 anställningar skapas genom ändringar i arbetslöshetsskyddet. Regeringen ska nu gå igenom rapporten och sedan ta sitt beslut.
FFC:s styrelse behandlade rapporten i dag och även de andra organisationerna ska behandla det den här veckan. Arbetsgruppen blev klar med sin rapport på söndagen, men lyckades inte nå enighet.

Terho: Inga ensidiga nedskärningar

Sannfinländarnas gruppordförande Sampo Terho sade på måndagen att Sannfinländarnas åsikt om det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet är oförändrad.
– För oss är det mycket viktigt att Finlands regering är pålitlig och står för sitt ord. När man i konkurrenskraftsavtalet uttryckligen har kommit överens om att regeringen inte ensidigt börjar skära ner i det inkomstrelaterade arbetslöshetsunderstödet utan en trepartsrekommendation eller ett avtal, så kommer vi sannfinländare att hålla fast vid det också i fortsättningen, säger Terho till FNB.
Samlingspartiets gruppordförande Kalle Jokinen säger däremot att man bör gå igenom alla alternativ för att förbättra sysselsättningen, också det inkomstrelaterade arbetslöshetsunderstödet.
Antti Kaikkonen, ordförande för Centerns riksdagsgrupp, säger att regeringen noga bör sätta sig in i vad arbetsmarknadsorganisationerna kom fram till i sina förhandlingar och vad som går att bygga på det. Kaikkonen ville på måndagen inte spekulera om en eventuell gradering av det inkomstrelaterade stödet.
– Regeringen måste diskutera vilka medel som skulle kunna användas här. Jag utesluter inte något enskilt sätt, säger Kaikkonen till FNB.
ANDRA LÄSER