Natodebatten en fars i Finland

Geo Stenius insändare (HBL 9.5) beskriver processen för Finlands Natoansökan som skandalöst lättvindig. Tyvärr håller jag med honom. Både statsledning och medier har presenterat ensidiga fakta om försvarsalliansen Nato.

Kampanjen, eller snarare propagandan, som förts under snart tre månader har riktat in sig på fördelar som ett Natomedlemskap innebär för Finland, nackdelarna har antingen förminskats eller undanhållits.

Speciellt Yles agerande har varit flagrant, mitt förtroende för vårt public servicebolag har fått sig en ordentlig törn. Rädsla har effektivt använts av såväl politiker som medier för att påverka opinionen i ett historiskt beslut. Rädslan styr, i Finland och i Ryssland.

Hur är det möjligt att vi tillåtit en så otroligt ensidig debatt i en demokrati som Finland? En öppen och inkluderande problematisering av Nato hade lett till en mångsidig debatt och tillfört värdefull information för alla. Finland har tidigare stött nedrustning. Som Natomedlem frångår vi vår neutralitet och ansluter oss till en kärnvapenförsvarsallians, en del av terrorbalansen i världen. Vår östra granne blir vår fiende.

I hur hög grad påverkar ett Natomedlemskap vår frihet att agera självständigt i vår utrikes- och säkerhetspolitik?

Hur förhåller sig Finland till eventuella kärnvapen och Natotrupper på sitt område samt till ett starkt USA med politiska intressen i olika delar av världen? Vad innebär säkerhetsgarantin konkret för Finland? Vilka skyldigheter har Finland som medlem att delta i konflikter och krig? Vill finländarna efter en dyr jaktplansanskaffning ytterligare öka militärkostnader och försvarsbudget?

Hur påverkas Åland, ett demilitariserat och neutralt område, av ett finländskt Natomedlemskap? Är Finland redo att förlora den goodwill man haft som ett neutralt fredssträvande land som även stått värd för internationella förhandlingar, bland annat i Helsingfors 1975, och vars president Martti Ahtisaari tilldelats Nobels fredspris 2008 som FN:s chefsförhandlare i Kosovo samt för sin medlarroll i andra internationella konflikter? Hur påverkar Nato fredsrörelsens arbete för mänskliga rättigheter, fredliga konfliktlösningar och nedrustning?

Utvidgning av Nato österut ökar spänningen mellan väst och öst. Vill Finland isolera Ryssland och det ryska folket? Bryts kontakten helt mellan länderna, blir det svårt att återuppta en konstruktiv dialog – grannar är vi för evigt.

Rädslan för att Ryssland anfaller Finland genomsyrar i dag Natodiskussionen, att tänka och vinna fred i Ukraina har fått mindre utrymme. Stöder ett finländskt Natomedlemskap fred i Ukraina?

Yrsa von Hertzen,

aktiv i fredsrörelsen, Helsingfors

ANDRA LÄSER