Insändare: Pensionen räcker till

29.12.2022 14:14
Bo Holmberg skriver om utkomststöd (HBL 28.12). Jag hade redan 2005 pension, grunddelen var så låg, cirka 460 euro, så jag visste inte hur jag skulle leva. Jag fick utkomststöd för alla mediciner och sjukvårdskostnader. Man fick vända på slantarna som aldrig räckte till. Jag hoppas verkligen att pensionen inte sänks till vad den varit.
I dag är grunddelen cirka 700 euro i pension för en ensamstående plus garantipension vilket inte fanns 2005. I dag kommer jag upp till över 800 euro i inkomster.
Pensionen är så bra i dag att den väl räcker till mat, mediciner, kläder, el, internet och de dagliga kostnaderna. Jag har inte lyft utkomststöd sedan 2007 och hoppas jag aldrig mera behöver det. Jag blir väldigt förvånad då jag läser att pensionärer 2022 lyfter utkomststöd.
Jag har den lägsta pensionen och den räcker till och med till en ny tvättmaskin. Jag skulle inte ens få utkomststöd i dag. Jag har till och med kunnat betala sjukhusvistelser själv.
Det bästa man kunnat göra är att man höjt pensionerna så man slipper söka utkomststöd varje månad.
Hedvig Gahmberg, Skuru

ANDRA LÄSER