Docent nekas tillgång till Tiitinens omtalade lista på finländare med kopplingar till Stasi

Högsta förvaltningsdomstolen har också hindrat Skypoddspolisen från att lämna ut de så kallade Rosenholzakterna – ett kortregister med allt från agenter till övervakade individer. Handlingarna offentliggörs år 2050.

Den omtalade Tiitinens lista avser förteckningen över ett tjugotal finländare med kopplingar till den Östtyska säkerhetstjänsten Stasi. Namnet fick listan efter den dåvarande chefen för Skypo, Seppo Tiitinen.
Skyddspolisen fick tidigare i år en begäran om tillstånd att forska i den så kallade Tiitinens lista. Listan avser den förteckning som Skypo fick 1990 över ett tjugotal finländare med kopplingar till den Östtyska säkerhetstjänsten Stasi. Namnet fick listan efter den dåvarande chefen för Skypo, Seppo Tiitinen.
Kimmo Elo, docent vid Helsingfors universitet, forskar i den östtyska underrättelseverksamheten i Östersjöområdet mellan åren 1969 och 1990. Han har beviljats tillgång till material som gäller samarbetet mellan Finland och Stasi, men inte till den omtalade listan. Enligt Skypo beror forskningstillståndet på att materialet är en central del av docentens forskningsområde.
Skypo motiverar sitt beslut att inte överlåta enskilt begärt material såsom Tiitinens lista med att det inte är uteslutet att uppgifterna skulle skada nationens säkerhet, såväl som Skypos trovärdighet. Underrättelsesamarbete bygger på förtroende, skriver Skypo i ett pressmeddelande.
Skypos handlingar är konfidentiella i sextio år, men sedan 2015 har forskare som uppfyller vissa villkor haft möjlighet att ta del av listans innehåll. Medier har regelbundet försökt få se listan utan resultat. Tiitinens lista offentliggörs år 2050.
Begränsningen på vem som får se listan grundar sig på beslut från Högsta förvaltningsdomstolen och är kopplad till bedömningar som Skypo gör om nationell säkerhet och de i listan förekommande personernas integritetsskydd.
Enligt Helsingin Sanomat är Tiitinens lista ett dokument som Skypo har fått ta del av via internationella underrättelsetjänster. Dokumentet innehåller obestyrkta underrättelser i form av namn och andra personuppgifter. Att man finns med på listan betyder inte att man har begått något brott eller agerat omoraliskt.
De hemligstämplade Rosenholzakterna är en samling av mikrofilmer av ett systematiskt ordnat kortregister från det östtyska Ministeriet för statssäkerhet (Stasi) som amerikanska Central Intelligence Agency (CIA) kom över efter murens fall. Samlingen förvaras i CIA:s högkvarter i Langley utanför Washington D.C. Registerkort upprättades för allt från agenter till personer som man övervakade eller kunde tänka sig att rekrytera som agenter. Genom kortregistret kan man hitta dokument rörande olika personer i arkivet.

ANDRA LÄSER