Giftalgerna landar på budgetbordet: "Gips och kalk räcker inte", säger Samlingspartiet

Den gröna gröten vid stränderna har förskräckt så till den grad att algerna blir en budgetfråga för de tre regeringspartierna. Samlingspartiet driver på en cirkulär marknad för övernärd jord och fosfor, men partiet är mindre piggt på att dela ut allmänna kompensationer till jordbruket för dåliga skördar.

Samlingspartiets partiordförande Petteri Orpo träffade väljare på torget i Joensuu i samband med ministergruppens sommarmöte.
När partiernas riksdagsgrupper och ministrar samlas till sommarmöten är det traditionsenligt surr kring budgeten.
Det är inget undantag nu, då valperiodens sista budgetförslag ska formas. Skattelättnaderna har redan blivit en het debatt mellan Samlingspartiet och Centern – Centern ser inte lika stora behov för fullskaliga skattelättnader – men jordbruket kommer att vara en annan het potatis.
Och det beror på vädret, på många olika sätt. Både skördarna och algsoppan landar på budgetbordet.
En öppen fråga är Centerns krav på kompensationer till jordbruket för dåliga skördar. Samlingspartiet vill fokusera på punktinsatser, och förhåller sig veterligen njuggt till allmänt hållna bidrag. Till jordbruksfrågorna hör dessutom också insatser som ska minska fosforutsläppen i Östersjön – och det här ämnet är Samlingspartiet mer piggt på.
– Ingen har den här sommaren undgått det obehagliga faktum att klimatförändringen påverkar Finland redan nu, sade partiordförande Petteri Orpo som inledning på ministergruppens möte i Joensuu.
En ministergrupp bestående av miljöminister Kimmo Tiilikainen (C), jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) och inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) ska komma med förslag till budgetförhandlingen vad som kan göras.
Miljöminister Tiilikainen öppnade redan tidigare upp i HBL att han är intresserad av alla satsningar på gips, strukturkalk eller fiberslam, som kan binda upp fosfor och näringsämnen i jorden innan överskottet rinner ut i vattendragen.
Tiilikainen öppnade inte upp vilka summor regeringen kan tänkas landa på för ändamålet, men vill se ett mångårigt program.

Obligatorisk återanvändning?

Kai Mykkänen är nöjd med det arbete Tiilikainen har på gång kring gips- och kalkprojekt, och säger att det kommer att ligga som bas vid budgetförhandlingen.
– Det är en bra första hjälpen – men det räcker inte.
– Det behövs ett program som bestående minskar det årliga överskottet av näringsämnen som sköljs ut i vattnen från jorden. Visst kan vi ha snabba åtgärder också, som kalk och gips, men de hjälper inte i sig mot det faktum att det år för år samlas ett överskott i jorden. Vi måste helt se om våra processer, säger Mykkänen.
Läs också: Algkriget trappar upp – Sverige tror på kalk
Vad gör gips på åkrarna? – Läs mer här
Han hänvisar till exempel till att Orpo talat om en cirkulär marknad som skulle tvinga industrin att använda en viss del tillvaratagen övergödd jord och fosfor.
– Det kunde också djurhushållningen vara en del av. Där det finns ett överskott av näringsämnen kunde jordbrukaren få ett pris för det material som kan processas till en form där gödselindustrin kan använda det. Tanken har fötts ur systemet för blandning av biobränslen, det vill säga att industrin har en skyldighet att blanda en viss procent, säger Mykkänen.
Han säger att det i princip skulle kunna föda en efterfrågan som skulle leda till en cirkulär ekonomi.
– Fosforn i all gödsel skulle i princip täcka Finlands fosforbehov i jordbruket, men tyvärr sköljs en del ut i vattendragen, och i stället importeras fosfor.
Några exakta summor i budgeten för algbekämpningen vill inte heller Samlingspartiet flagga med.

På bordet finns också andra jordbrukspengar – kommer armbrytningen om de här frågorna att ske samtidigt?

– Vanligtvis ligger alla svåra frågor mot varandra på bordet. En sak är i alla fall klar, och det är att det inte finns utrymme för hur många tillägg i budgeten som helst ifall man vill agera ansvarsfullt, formulerar sig Mykkänen.

Så laddar Samlingspartiet upp: Vill se barn och familjer stort i regeringsprogrammet

Samlingspartiets ministergrupp laddade upp inför det sista halvåret före val under sitt sommarmöte i Joensuu.
Petteri Orpo lovar att partiet håller familjepolitiken som en spjutspets i nästa regeringsprogram om partiet är med i regeringen.
Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen listar flera åtgärder som Samlingspartiet går ut med som valfrågor.
Partiet vill reformera familjeledigheterna för att jämna ut ansvaret mellan föräldrarna. Den sittande regeringen försökte sig på en reform men den föll på meningsskiljaktigheter. Också bidrag, ledigheter och rådgivningsverksamhet måste stöda olika familjeformer, som adoptivföräldrar, ensamstående, och föräldrar till tvillingar eller trillingar, slår partiet fast.
Samlingspartiet vill också inför en tvåårig, kostnadsfri förskola.
Ett annat vallöfte är "hobbygarantin", målet att alla barn ska kunna delta i någon fritidsaktivitet oberoende av inkomster. Undervisningsministeriet beställde redan tidigare en rapport om hur det kan gå till.
Vidare vill partiet satsa på integration av invandrare via småbarnsfostran och undervisning.

ANDRA LÄSER