Vilka är fördelarna med Nato för den lilla människan?

Jag är en äldre, mycket orolig medborgare, som läser alla tidningens insändare om Nato, för just den frågan oroar mig. Jag saknar militär erfarenhet, är ingen kunnig politiker och har inga speciella historiska kunskaper utan är en som inte har så mycket att komma med vad gäller dagens samhällsproblem och krigshot. Ändå vågar jag yttra mig i offentligheten, därför att oron är så stor.

Vad fick egentligen vår ledning att så plötsligt vilja ansöka om Natomedlemskap? Vad hände egentligen? Vårt land har under hela mitt vuxna liv motsatt sig den organisationen, kanske mest av rädsla, och vi har hela tiden haft samma granne. Hur vågar vi nu? Har faran för medlemskap minskat? Jag har alltid upplevt mitt land som fredsälskande. Det senaste kriget tog hårt på. Landet led på alla plan: barn, ensamstående mödrar, krigsskadade inkallade. Det var helt enkelt ett måttlöst lidande med långtgående konsekvenser.

Vi vet vilka krav Sovjet hade på oss före vinterkriget, krav vi inte ville ge efter för och följderna uteblev inte heller. Det var det värsta som kunde hända för landets invånare.

Går vi med i Nato tillhör vi en militärallians, underförstått krigar vi med en del av världen, medan den andra delen blir våra fiender. Vad för gott följer med det? Vi är då inte längre ett litet, fredsälskande land som har lotsat hela befolkningen mot goda tider, mot utbildning, sjukvård och likaberättigande, ett land att vara stolt över.

Jag inser att det inte längre går att byta riktning och jag sörjer djupt det som varit. Hela befolkningens värderingar och intressen vänder småningom riktning.

Kan någon kunnig förklara för mig vilka fördelarna med Nato är? Inte det gamla vanliga, tack, utan ur den lilla människans synvinkel. De allra flesta av oss representerar ju den lilla människan och vill leva i fred och ro.

Maj-Britt Jansson,

pensionär, Mariehamn

ANDRA LÄSER