Så blir 2022 för svenskan i Helsingfors – det här säger borgmästarna

Juhana Vartiainen har hållit fram svenskan under sitt första halvår som ny borgmästare. Men kommer de biträdande borgmästarna med några löften?

Varje måndag morgon brukar borgmästaren träffa de biträdande borgmästarna för att tala om det som sker i staden. När bilden togs strax före jul var coronaläget det stora orosmomentet. Från vänster Paavo Arhinmäki (VF), Nasima Razmyar (SDP), Anni Sinnemäki (Gröna), Juhana Vartiainen (Saml) och Daniel Sazonov (Saml).
När HBL kommer in i Bockska huset på Alexandersgatan 20 har borgmästaren och de biträdande borgmästarna mättat magen med gröt och kaffe. De sitter vid ett ovalt mötesbord och har talat om den oroväckande coronasituationen i Helsingfors strax före jul. Men vi har ändå kommit dit i ett annat ärende, och bett dem att blicka framåt mot ett mera positivt 2022.

ANDRA LÄSER