Ny teststrategi: Fokus ska ligga på vårdbehövande och riskgrupper

Den nationella strategin för testning och spårning av covid-19 har uppdaterats. Nu gäller att framför allt vårdbehövande och personer i riskgrupper ska testas, men också personal inom social- och hälsovården.

Myndigheterna har uppdaterat sin testningsstrategi.
Jenny Bäck
10.02.2022 19:45 UPPDATERAD 10.02.2022 21:53
Enligt den uppdaterade strategin ska smittspårningen riktas till kunderna och patienterna inom social- och hälsovården och till dem som arbetar vid social- och hälsovårdsenheterna. På så sätt kan man förhindra smittspridning särskilt i den befolkning som riskerar att få allvarliga symtom.
Enligt den uppdaterade strategin ska man härefter testa patienter med allvarliga symtom och personer med symtom som hör till en högriskgrupp, samt gravida kvinnor anställda inom social- och hälsovården. Om den lokala testkapaciteten tillåter det kan man också testa andra med luftvägssymtom.
Syftet med den uppdaterade strategin är att identifiera de svåra luftvägsinfektionerna och förebygga smittspridningen särskilt i de befolkningsgrupper som löper stor risk att få allvarliga symtom, meddelar Social- och hälsovårdsministeriet.
Det är Institutet för hälsa och välfärd som ansvarar för de nationella anvisningarna som gäller testning.
Målet är fortfarande att man ska få testa sig inom ett dygn, förutsatt att de uppdaterade kriterierna uppfylls.
Det är fortfarande viktigt att de som har symtom undviker kontakter, tar hemtest och följer de nationella och regionala anvisningarna.

ANDRA LÄSER