Det stormar kring Viking Lines styrelse

Missnöje med Viking Lines lönsamhet och konkurrenskraft har fått rederiets mindre aktieägare att slå sig samman i en gemensam förening och kräva förändring. Inför årsstämman i april vill föreningen se en föryngring av styrelsen.

Viking Line saknar en nomineringskommitté som skulle förbereda styrelsesammansättningen inför årsmötena och förslaget till ny styrelse tas fram av styrelsen själv. Nu vill den nygrundade aktieägarföreningen att en fristående nomineringskommitté tillsätts.
Den nybildade föreningen för Viking Lines aktieägare har bara hunnit vara verksam i en dryg vecka, men antalet medlemmar är redan uppe i över 50. Föreningens medlemmar representerar cirka en tiondel av rederiets aktier.

ANDRA LÄSER