Nu skärps restriktionerna – distansjobb och munskydd rekommenderas i huvudstadsregionen

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp rekommenderar omgående en återgång till distansjobb och utvidgad användning av munskydd. Gruppen vädjar också till regeringen om striktare restriktioner för restaurangerna för att hejda smittspridningen.

Distansjobb rekommenderas nu i huvudstadsregionen för alla arbetsuppgifter där det är möjligt.
23.11.2021 16:10 UPPDATERAD 23.11.2021 18:20
Den aktuella pandemivågen är så massiv, i synnerhet i huvudstadsregionen, att tidigare beprövade metoder som distansarbete och munskydd åter rekommenderas.
– Vi har sett hur snabbt läget förändras. Därför är det nödvändigt med nya riktlinjer, sade Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen när huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp skärpte sina rekommendationer på tisdagen.
Gruppen rekommenderar distansjobb i hela huvudstadsregionen i alla sådana arbetsuppgifter där det är möjligt. Om det inte är möjligt rekommenderas de anställda att använda munskydd också då de kan hålla distans. Munskydd rekommenderas överlag överallt utanför hemmen då fler människor befinner sig inomhus samtidigt, till exempel i butiker, på apotek, på gym och i kollektivtrafiken.
Detta gäller alla som fyllt 12 år. Det betyder att skolelever från sjätte klass och uppåt igen ska använda munskydd.
– Avsikten är att trygga närundervisningen, säger Vartiainen.
Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen informerade om de nya rekommendationerna på tisdagseftermiddagen.
Munskyddsrekommendationen gäller till den 16 januari. Även rekommendationen om distansarbete är i kraft över årsskiftet.
– Det är viktigt att även de vaccinerade följer de här rekommendationerna, säger Vartiainen.
Samordningsgruppen vädjar kraftfullt till regeringen om att omedelbart skärpa restriktionerna som gäller antalet besökare och öppet- och serveringstider på restaurangerna.
– Tyvärr har regeringen inte reagerat på detta, inte ens fastän nattklubbar och restauranger med servering betecknas som högriskplatser för smittspridningen, säger Vartiainen.
Han vädjar också till krögarna själva att kräva covidintyg av alla restauranggäster, och inte bara sent på kvällen. Det kunde minska risken för hårdare restriktioner på restaurangbranschen.
– Tillämpningen av covidintyget måste utvidgas, säger Vartiainen.

Uselt epidemiläge

Samordningsgruppens nya riktlinjer är förankrade i epidemiläget som har försämrats klart under hösten i hela Europa. Finland är inget undantag, än mindre huvudstadsregionen.
Jari Petäjä, ställföreträdande chefsöverläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, målar en dyster bild. Andelen positiva testresultat har ökat från 3 till 6 procent på en och en halv månad, trots att folk inte låter testa sig lika systematiskt som förut. Även belastningen på sjukhusen har ökat.
– Det har skett måttfullt, dels för att det nu främst är barn och ungdomar som insjuknar, dels för att de flesta är vaccinerade. Det ger ett bra skydd mot en svårare sjukdomsbild, säger han.
Under hösten har antalet sjukhuspatienter ändå ökat markant. För närvarande är var tredje sjukhuspatient med covid-19 i Finland intagen på ett nyländskt sjukhus.
Distriktet har 18 patienter i intensivvård och har nyligen öppnat en ny enhet för intensivvård av covidpatienter.
– Enheten binder upp ett ansenligt antal sjukvårdare och senarelägger fyra till fem kirurgiska ingrepp varje dag, säger Petäjä.
Incidensen, det vill säga antalet nya fall per 100 000 invånare under de 14 senaste dygnen, överskrider 300 i Nyland. Siffran är den näst högsta i landet, och antalet nya fall ökar.
En trend under hösten är också att epidemin härjar våldsamt bland de yngsta. Hela 36 procent av alla nya fall registreras hos patienter under 20 år. En annan trend är att vaccinets effekt har börjat avta. Det skyddar fortfarande hyfsat, men inte lika effektivt som kort efter andra sprutan.
– En tid efter andra dosen börjar effekten avta. Det har vi vetat förut, men vi ser nu tydligare att det sker tre till fem månader efter andra dosen, säger Petäjä.
Även dubbelvaccinerade finns på sjukhusens vårdavdelningar medan intensivvården belastas så gott som enbart av patienter som inte tagit vaccin. Ungefär 30–50 procent av de som ligger intagna på vårdavdelningarna är vaccinerade.
– I den här nya situationen innebär det att ingen i samhället kan ta lätt på risken för att smittas eller för att sprida smittan.

Höga siffror i Helsingfors

Från att covid-19 tills nyligen var "de ovaccinerades epidemi, som Juhana Vartiainen säger, har de ovaccinerade hållit smittspridningen på en sådan nivå att även fler vaccinerade har smittats.
– Än sker ingen återvändo till det normala. De dubbelvaccinerade är inte fullt skyddade. Det är ett beklagligt faktum vi får leva med.
I Helsingfors ligger incidensen på drygt 130 bland de fullt vaccinerade, men över 800 bland de ovaccinerade.
Smittspårningen i Helsingfors är svårt överbelastad och hanterar inte så här snabb smittspridning.

Samma mönster i Esbo

Epidemiläget är fortsatt bättre i Esbo, men trenden är densamma – antalet nya fall ökar. Det gör också behovet av sjukhusvård. Esbo har tolv covidpatienter intagna på stadens sjukhus och ytterligare nio Esbobor ligger inne på sjukvårdsdistriktets sjukhus.
– Smittspårningen fungerar hyfsat bra, men ju fler som smittas desto längre dröjer det att nå ut med besked. Som mest tar det oss sju dygn att nå de berörda då det gick på ett dygn förut, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.
Esbo klarar av att ta hand om sina coronapatienter, men Mäkelä är bekymrad över att epidemin konsumerar så mycket resurser att staden inte förmår hålla önskad nivå på primärvården.
Drygt 82 procent av Esboborna har fått två doser och 55 procent av dem som erbjudits en tredje dos har tagit den. Det räcker förstås inte.
– Jag vädjar till alla att bära sitt ansvar när det drar ihop sig till självständighetsfirande och julfester, säger Mäkelä.

Vanda ber om hjälp

Läget är dåligt i Vanda där bara 77,3 procent är dubbelvaccinerade. Staden har samarbetat med flera mångkulturella organisationer, som har uppmuntrat sina medlemmar att låta vaccinera sig. Popup-vaccinering erbjuds synligt, på flera ställen och utan tidsbeställning, men:
– Det kommer väldigt få besökare, säger stadsdirektören Ritva Viljanen.
Vanda förbereder sig på att börja vaccinera barn i åldern 5–11, förutsatt att myndigheterna ger grönt ljus.
Det största problemet är smittspårningen. Viljanen säger att systemet inte fungerar under en så här intensiv smittspridning.
– Vi hinner helt enkelt inte nå alla berörda. Om vi har tusen fall i veckan och varje smittad har hunnit träffa tio personer borde vi spåra och ringa upp tiotusen personer i veckan. Det har vi inte resurser för. När spårningen släpar för mycket efter upphör den att fungera, säger Viljanen.
Hon noterar att spårningen binder upp resurser utan att fylla sin funktion. Det ökar vårdskulden.
– Vi föreslår inte att lägga ned spårningen, men de begränsade resurserna måste riktas så att de gör nytta.
Viljanen vädjar därför till allmänheten.
– Alla kan hjälpa till med spårningen. Vi ber om hjälp. Blir du smittad kan du i mån av möjlighet göra en lista på vilka du varit i kontakt med och underrätta dem. Många gör säkert redan så.
Artikeln är uppdaterad.

ANDRA LÄSER