Virala och Purmo fusioneras i nytt börsbolag

Virala Acquisition Company VAC går ihop med Rettigägda Purmo Group. Det nya företaget ska noteras på börsen i Helsingfors, går allt enligt planerna blir det i början av nästa år.

Alexander Ehrnrooth (t.v.) och Tomas von Rettig försäkrar att fusionen mellan VAC och Purmo Group är en affär som båda parter vinner på.
I våras offentliggjorde Alexander och Albert Ehrnrooths investmentbolag Virala sina planer på att sjösätta den första finska så kallade spacen. Ett spac-bolag är en sorts skal som noteras på börsen med ett enda syfte: att samla in pengar som används för att köpa ett nytt bolag.
Nu har Virala hittat det bolaget. Bland det som Alexander Ehrnrooth betecknar som flera goda kandidater stannade VAC för en fusion med Rettig-gruppens Purmo Group, ett företag som producerar produkter för att förbättra inomhusluft, bland annat batterier, golvvärme och värmepumpar. Purmo hade i fjol en försäljning på 671 miljoner euro och parterna beräknar företagets värde vid fusionen till 685 miljoner.
– Purmo fyller alla de krav VAC ställde på ett företag att köpa in sig i. Det är lönsamt, har goda tillväxtutsikter och affärsverksamheten är hållbar, säger Mammu Kaario, vice ordförande för VAC:s styrelse.
Enligt Kaario har VAC kontaktats av även andra företag, alternativen kunde ha varit något annat familjeföretag, ett företag som nu ägs av kapitalplacerare eller ett företag som inte tillhör kärnverksamheten hos sitt moderbolag.
Fusionen mellan VAC och Purmo blev ändå en snabb affär.
Tomas von Rettig gratulerade mig till VAC och jag frågade om han hade något som kunde passa oss. Nästa gång vi hade kontakt var under sommaren, sedan jobbade vi intensivt hela semesterperioden och här är vi nu, säger Ehrnrooth.

Rettig behåller majoriteten

Det nya börsbolaget Purmo Group ägs till en början till 73,3 procent av Rettig Group och till 26,7 procent av VAC. Samtidigt blir Rettig ny ägare i VAC. Rettigs långsiktiga plan är att sänka sin andel av Purmo till under 50 procent, uppger Tomas von Rettig, men samtidigt att förbli huvudägare. Någon tidtabell för hur snabbt andelen ska sänkas har han ännu inte, men VAC har också en option på ytterligare aktier i Purmo.
– Det här var en logisk transaktion och den bästa lösningen för Purmo. Börsen ger företaget en ny plattform för tillväxt samtidigt som vi bevarar en kvalitativ ägarstruktur, säger von Rettig.
För Rettig är det viktigt att Purmo noteras i Helsingfors och förblir finländskt. Det hade inte nödvändigtvis varit fallet om Rettig gått in för att notera Purmo Group som sådant, påpekar Tomas von Rettig. En börsnotering utan VAC hade också varit en betydligt längre process.
Processen går nu vidare så att ett fusionsprospekt publiceras den 19 november samma dag som Purmo Group publicerar sitt resultat för årets tredje kvartal. VAC:s ägare ska också godkänna fusionen på en extra bolagsstämma, men 80 procent av ägarna har redan förbundit sig vid den. Fusionen kan då genomföras den sista december och handeln med Purmo Groups aktier kan börja på Helsingforsbörsen i januari. I och med affären försvinner däremot VAC som börsbolag.
LÄS OCKSÅ: Ehrnroothssläktens investmentbolag vill ta omskriven finanstrend till Finland

Spac

Spac, special purpose acquisition company, är ett noterat bolag utan verksamhet, inledningsvis enbart innehållandes en summa pengar. Syftet är att ledningen bakom bolaget ska köpa eller slå sig ihop med ett annat bolag som då blir det nya verkliga börsnoterade företaget.
Fenomenet gör att onoterade företag kan komma in på börsen från sidan eller bakvägen via spacen – ett slags snabbspår till börsnotering.
Ledningen för spacen har max 36 månader på sig att hitta ett objekt att köpa för investerarnas pengar, annars har aktieägaren rätt att få satsat kapital tillbaka. Aktieägarna får också ta ställning till om det föreslagna förvärvet ska genomföras.
ANDRA LÄSER