60 jobb hotade vid Outotec

Bild: Jussi Nukari

Gruvteknologibolaget Outotec inleder samarbetsförhandlingar som kan leda till att högst 60 fast anställda i Finland sägs upp. Bolaget meddelar anpassningen av verksamheten fortsätter på grund av det fortsatt svaga marknadsläget för lösningar inom förädlingen av metaller.

Av de planerade nedskärningarna drabbar högst 40 enheten i Outokumpu i Norra Karelen. Enligt bolaget har enhetens arbetsbörda minskat. Outokumpu kan också permittera personal på olika enheter.

Enligt Outokumpus pressmeddelande kan strukturförändringarna globalt leda till att 200 anställda sägs upp. Av dem jobbar 100 i Tyskland. Outokumpu har cirka 4 200 anställda.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46