60 000 unga riskerar marginalisering, de flesta är män – det här vill partierna göra

Bild: Kristoffer Åberg

Uppbåd för alla, tvåårig förskola och könskvoter i bland annat lärarutbildningen finns på förslag då partierna ska förhindra marginalisering och förbättra jämställdheten bland unga män och kvinnor.

Det finns ungefär 60 000 unga mellan 15 och 29 år som står utanför såväl arbete som utbildning. Det är färre än för ett år sedan, vilket till stor del förklaras av konjunkturerna – men fortfarande mån...