Precisering: 60 000 marginaliserade unga

Precisering till artikeln 6.3 om partiernas åtgärder mot marginalisering.

Siffran 60 000 som beskriver antalet unga som riskerar marginalisering kommer från stiftelsen Me-säätiö, som jobbar specifikt med frågan kring unga och marginalisering, och bland annat samarbetat med...