6 600 lediga studieplatser i höstens ansökningsrond

Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör i gång på onsdag. Enligt Utbildningsstyrelsen tävlar studenterna om sammanlagt 6 600 studieplatser.

Höstens ansökningsrond omfattar 21 yrkeshögskolor och tre universitet. Hälften av studieplatserna är reserverade för förstagångssökande.

Största delen av studieplatserna lediganslås inom undervisningsområden som anknyter till social- och hälsovården. I yrkeshögskolornas utbildningsutbud ingår både dagsundervisning och flerformsundervisning. Enligt Utbildningsstyrelsens pressmeddelande kan varje studerande lägga in högst sex ansökningar till olika utbildningsalternativ.

Ansökningstiden löper ut på onsdag den 19 september och resultaten publiceras den 29 november.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03