5G-hotet inte verkligt

I torsdagens HBL (21.9) skriver pedagogikprofessorn Ralf Nyberg, tillsammans med Mona Nilsson om 5G. I insändaren presenteras ett antal påståenden utan substans.

Faktum är att det är ytterst osannolikt att elektromagnetisk strålning med de effekter vi pratar om skulle kunna orsaka exempelvis skador på DNA.

DNA är en otroligt stabil molekyl. För att skada denna behövs energier som är miljontals gånger högre än mobiltelefoni eller wifi. Att wifi eller mobiltelefoner skulle kunna skada DNA strider helt enkelt mot fysikens lagar. Kanske vi då missat något? Kan det finnas en mekanism vi inte förstår? Det är naturligtvis möjligt, men då hade vi sett detta i epidemiologiska studier.

Ser vi på dessa studier visar de inte på någon koppling mellan mobilanvändning och cancer. Faktum är att förekomsten av cancer i hjärnan bibehållits konstant i USA under en tid då användningen av mobiltelefoner ökat explosionsartat (Inskip 2010). Den har de facto sjunkit i vissa åldersgrupper. Skall vi då anta att mobiltelefoner skyddar mot cancer?

Ser man på den kunskapsbas vi har i dag finner vi inget hållbart stöd för det Nyberg & Nilsson skriver. Däremot finner vi enstaka forskare som anser det och naturligtvis miljoner bloggare som gärna lyfter fram just dessa forskare och bortser från den övriga vetenskapen, det vill säga sysslar med "cherry picking".

Ett bra exempel på det finns i Nybergs & Nilssons insändare: Man tar exempel från just Danmark, men undviker att nämna att siffrorna för hjärntumörer i Sverige legat i stort sett konstant under tiden 1980 till 2011 enligt Svenska Cancerfonden. Samma i Norge där man sett en nedåtgående trend från 2005 och framåt. Bland de Nordiska länderna sticker Danmark ut. Faktum är att de flesta cancerformer ökar i just Danmark. Kan det faktum att danskar röker mera än svenskar och dricker mera alkohol vara en troligare orsak? Såväl tobak som alkohol är cancerogena. Helt klart är att mobiltelefontäthet och användning inte skiljer sig märkbart mellan de Nordiska länderna, skulle mobiltelefoner orsaka cancer hade vi sett samma trend i alla de Nordiska länderna. Det gör vi inte.

Som jag tidigare påpekat finns det betydligt mera troliga orsaker till det som Nyberg & Nilsson påpekar: Sömnsvårigheter, nedstämdhet, trötthet. En överdriven användning av mobiler och surfplattor kan faktiskt orsaka detta, men det har inget med strålningen att göra.

Troligare orsaker är sömnbrist och sömnsvårigheter på grund av att hjärnans sovrytm störs av det blåa ljuset under sena kvällar.

Det tråkiga med Nybergs och Nilssons skriverier är att de tar bort fokus från verkliga problem vår uppkopplade vardag skapar och i stället fokuserar på rent hittepå som "elöverkänslighet". Det är ställt utom all tvivel att personer som säger sig lida av "elöverkänslighet" inte kan känna av elfält i dubbelblindade studier. Det är i stället frågan om ett beting som kan botas med terapi (Rubin 2005).

Anders Gustafsson Elektronikingenjör, Mariehamn

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning