5G är snart här och har robotbilar med sig

Sömfritt virtuellt. Kristina Hinrichs (t.h.) demonstrerar hur 5G-nätverket fungerar på virtuell verklighets-glasögon. På skärmen till höger syns nätverkets hastighet, över tre gigabitar per sekund. Bild: Cata Portin

2G, 3G, 4G – vad näst? 5G förstås! Den nyaste generationen av mobila bredbandsnät har utvecklats så långt att de första nätverken lanseras redan nästa år. I första hand lär nätverket ändå användas till annat än mobiltelefonsnätverk.

De flesta har först den senaste tiden blivit familjära med 4G-nätverk för sina mobiltelefoner, men framtiden knackar redan på dörren. Inom några år ska en ny generation av telekommunikation bli tillgänglig för allmänheten, nämligen 5G-nätverk.

5G är ännu i utvecklingsstadiet, men bland annat operatören Telia har meddelat att de ämnar öppna ett 5G-nätverk i Helsingfors redan nästa år.

Då 5G öppnar kommer det till och med att vara hundra gånger snabbare än nuvarande 4G. Det är dock en topphastighet och i normalt bruk kan man förvänta sig att 5G är ungefär 10 till 20 gånger snabbare än den senaste nätverksgenerationen, tror it-experten Petteri Järvinen.

Robotbilar och virtuell verklighet

Fast mobila nätverk ofta kopplas ihop med telefonnätverk kommer 5G att kunna användas till mycket annat. I själva verket kommer 5G:s användningsändamål antagligen till en början att vara på annat håll än telefonnätverk.

– Det klassiska exemplet för var 5G behövs är robotbilar, säger Järvinen som hänvisar till så kallade självstyrande bilar, något som hittills främst förekommit i science fiction-filmer.

Med hjälp av 5G kan självkörande bilar ändå bli verklighet inom kort. Orsaken till att sådana robotbilar ännu inte kunnat utvecklas beror på det nuvarande 4G-nätverkets relativa långsamhet – för internetsurfande på mobiltelefonen fungerar 4G bra men en robotbil behöver en snabbare, nästan omedelbar, uppkoppling.

Ett annat användningsändamål för 5G-hastigheter är virtuell verklighet, som håller på utvecklas för många syften, bland annat spelindustrin. Människoögat kan uppfatta ett mycket kort dröjsmål i bilden och därför behövs en ultrasnabb uppkoppling till virtuella verklighetsglasögon.

Smakprov på 5G

På ett presstillfälle som ordnades av Telia i samarbete med Nokia demonstrerades 5G-nätverkets snabbhet i jämförelse med 4G genom fjärrstyrda robotar. Robotarna höll i ett bräde med en boll i mitten. När bollen sattes i rörelse försökte robotarna balansera bollen tillbaka till mitten så snabbt som möjligt. Med 5G kunde robotarna balansera bollen tillbaka på några sekunder – med 4G tog det en endast aningen längre tid, men tillräckligt mycket längre för att åskådaren ska förstå varför till exempel robotbilar kräver 5G.

– Testet ger ett smakprov på framtidens snabba bredbandsuppkoppling som kommer att kunna styra robotar eller självstyrande bilar. Dessa kräver en så kort fördröjning som möjligt, något som endast 5G-nätverk kan förverkliga. Som snabbast kommer vi i framtiden att till och med uppnå en fördröjning på endast en millisekund, säger Telias teknologichef Jari Collin.

Tillbaka i balans. Med hjälp av 5G kunde robotarna balansera bollen tillbaka till mitten av brädet på några sekunder. Skillnaden till 4G var tydlig, och avgörande med tanke på till exempel självstyrande bilar. Bild: Cata Portin

Den största skillnaden mellan 4G och 5G handlar om just fördröjningen, det vill säga hur snabbt data överförs till den mottagande apparaten. Den maximala mängden data som 4G kan överföra är för tillfället ungefär en gigabit per sekund, en tillräckligt stor mängd för de flesta användningssyften. Skillnaden ligger i att 5G överför samma mängd data avsevärt snabbare än 4G.

– I sinom tid kommer ändå 4G-nätverkets maximala överföringsmängd att bli otillräcklig och då blir 5G på allvar aktuellt också för mobiltelefoner, säger Nokia Bell Labs forskningschef Lauri Oksanen.

It-experten Petteri Järvinen tror också att 5G knappast till en början kommer att vara ett utpräglat mobiltelefonnätverk och uppmanar därför att hålla is i magen beträffande 5G i vardagligt bruk. Han anser att marknadens utveckling kommer att bestämma på vilket sätt 5G-nätverk i framtiden appliceras på mobiltelefoner.

– För tio år sedan kunde vi ju inte ana hur mobiltelefonmarknaden ser ut i dag. Största delen av nätverkskapaciteten går för tillfället åt till videouppspelning. Men då videotittandet fungerar såpass bra med den nuvarande tekniken är det frågan om 5G behövs för just det ändamålet.

4G och 5G kommer förmodligen att fungera sida vid sida ännu länge in i framtiden. Därför satsar man också på att göra bytet mellan nätverken så smidigt som möjligt.

Uppkopplat kylskåp

Enligt Järvinen ska 5G-nätverkens framtåg inte heller missuppfattas som att alla våra vardagliga prylar plötsligt kommer att vara uppkopplade till internet, något som varit på tapeten redan en tid. Fenomenet kallas för Internet of things (IoT) eller Sakernas internet. Tanken är att till exempel ett kylskåp kan upptäcka när en matvara tagit slut och automatiskt beställa mera från butiken.

Utvecklingen är förvisso på väg mot att kaffekokare, mikrovågsugnar och kylskåp kopplas ihop med till exempel ägarens mobiltelefon, men enligt Järvinen är 5G inte den optimala lösningen för det.

– 5G är enormt snabbt medan IoT bara kräver en långsam uppkoppling. 5G är också mycket dyrt jämfört med andra, mindre mediesexiga lösningar, som också är mer energieffektiva.

Uppkopplingen av vardagliga prylar har också visat sig medföra en stor säkerhetsrisk eftersom nätverken sällan är skyddade tillräckligt bra, påpekar Järvinen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning