5G är inte något livsfarligt experiment

Kontentan är att det vi skall vara uppmärksamma på är det som är nära oss, inte nätverket.

5G är inget egentligt nytt, bara mera av detsamma.

Jag har tillbringat ungefär hälften av mitt yrkesverksamma liv hos trådlösa teleoperatörer. Ett av mina jobb har varit att försöka förklara fysikens lagar för människor som har varit rädda för basstationer i grannskapet. Intensiteten hos en radiostrålning avtar med kvadraten på avståndet. Vi håller en mobiltelefon ett par centimeter från hjärnan då vi talar i den. Basstationen är typiskt åtminstone ett par hundra meter bort, och pekar inte rakt mot oss – vanligen över huvudet.

Genom att använda lågstadiets matematik blir strålningen från vår egen telefon tio miljarder gånger starkare än den från basstationen. Sen har basstationen lite högre effekt och en riktad antenn, så låt oss vara generösa och ta bort tre nollor. Alltså är telefonens strålning tio miljoner gånger starkare än den från basstationen. Sen kör basstationen dygnet runt, medan vi pratar kanske bara en halv timme per dag. Så är vi nere i ungefär 200 000 gånger högre inverkan från telefonen än från basstationen.

Med andra ord: Glöm basstationerna, om du inte får en precis utanför fönstret! Det som är nytt med 5G är att ett av dess framtida användningsområden blir kommunikation mellan "intelligenta" hushållsapparater – sakernas internet, eller IoT. För att detta skall fungera behövs i de flesta fall en egen minibasstation (picocell eller femtocell) i hemmet för att brödrosten skall kunna prata med kylskåpet och tv:n – och berätta för Google hur många gånger om dagen man öppnar kylskåpet.

Den basstationen kommer också att köra dygnet runt. Det betyder i alla fall bara att vi kanske fördubblar strålningen i hemmet, eftersom nästan alla redan utan våndor sitter några meter från sin wifi-router. Den kör med i stort ett samma frekvenser och i stort sett samma effekter och är i gång dygnet runt.

Kontentan är att det vi skall vara uppmärksamma på är det som är nära oss, inte nätverket. Själv har jag för mer än ett årtionde sedan avskaffat alla trådlösa telefoner i hemmet, justerat ner wifi-routern till lägsta effekt, och placerat den högt och så långt från min arbetspunkt som möjligt.

Radiostrålning har vissa fysiologiska och biologiska effekter på kroppen när den är tillräckligt stark. Men WHO och andra organisationer är mycket medvetna om sakernas tillstånd, och en massa forskning pågår för att eventuellt skärpa riskgränserna. Det hjälper ingen att sprida konspirationsteorier och skrämselpropaganda och dra paralleller till DDT och asbest. Läget är under kontroll.

Datasäkerheten och privatskyddet är mycket större problem än strålningen när sakernas internet kommer.

Henrik Nyqvist, diplomingenjör, Karis

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning