Lögn, förbannad lögn, skattelistor

Glad skattedag! Vi är alla betjänta av att veta vad grannen tjänar. Men var är alla storfräsare? Listan över höginkomsttagare är oroväckande kort och mörkertalen oöverskådliga.

Finland behöver fler glada skattebetalare.
10.11.2021 10:00
Lögn, förbannad lögn och statistik, lyder en bevingad fras. Statistik är som ett upp- och nervänt isberg, åskådaren skymtar inte toppen. Detsamma kan sägas om de listor som finländska medier publicerar under skattedagen. Inom svenskt näringsliv verkar familjen Wallenberg, vars medlemmar framträder sparsmakat i offentligheten och undviker politiska utspel. Familjens motto lyder ju esse, non videri – att verka utan att synas.
På samma vis resonerar en växande skara finländska höginkomsttagare: sedan 2018 har allt fler med hänvisning till integritetsskydd försökt dölja sina inkomst- och skatteuppgifter ur Skatteförvaltningens årliga sammanställning till medierna. Somliga upplever att den personliga säkerheten eller sociala relationer äventyras då ens eget namn förknippas med stora summor som vädras offentligt.
Rätten till privatliv måste vägas mot en annan princip: nämligen transparens. I april slog Helsingfors förvaltningsdomstol fast att individer visserligen kan låta stryka sitt namn från listan på höginkomsttagare som delas med medierna, men att dessa i sin tur har rätt att begära ut namnen separat. Vidare kan varje medborgare få ut skatteinformation om vem som helst vid närmaste skattekontor. Genomskinlighet är en grundpelare i vårt samhälle. Motsatsen till tillit är misstänksamhet, som i sin tur underblåses av hemlighetsmakeri.

ANDRA LÄSER