Personligt, politiskt och performativt på Bildkonstakademins vårutställning

Ångesten kring kulturfältets morgondag är påtaglig, men en hel del humor finns också med. Många av verken vid Kuvan kevät 2022 tar avstamp i egna upplevelser. I år koncentreras helheten till en och samma adress och blir ett slags helhetskonstverk i skolans nya huvudbyggnad.

Byggnadens arkitektur blir en prominent del av utställningen och utnyttjas skickligt. På bilden Natalie Seifert Eliassens Breastfall (2022).
21.05.2022 05:55

UTSTÄLLNING

Kuvan kevät 2022
Konstuniversitetet: Kuva / Tila och byggnaden Mylly, till 5.6.2022
Glöm första ölen sittande huttrandes på en uteservering och den årliga cykelservicen – det säkraste vårtecknet Kuvan kevät är här! Nytt för i år är att Konstuniversitetets Bildkonstakademis magisterutställning ordnas på en och samma adress i skolans nya huvudbyggnad i Sörnäs, till skillnad från tidigare år då den ofta varit uppdelad mellan olika gallerier runtom i Helsingfors.
Trots att utställningsutrymmet Kuva / Tila är stort räcker det inte till för de drygt 40 konstnärerna som ställer ut. Klassrum, trappavsatser och takterrasser har fått rycka in med extra kvadratmetrar. På grund av detta får konstverken kristligt dela strålkastarljus med arkitektbyrån JKMM:s massiva anläggning då besökaren lotsas ända upp till vindsvåningen längs Hogwarts-liknande trappor.

ANDRA LÄSER