Politik i en tid när vi vill tycka till hela tiden

Nutidsmänniskan vill tycka till om politik och samhälle oftare än vart fjärde år i val. Dessutom: hur fångar man upp deras åsikter som inte ens röstar? Den nya idén som far runt på Finlandsarenan är medborgarråd.

Försiktigt positiva till medborgarråd. Det sade sig ministrarna Anna-Maja Henriksson (SFP) och Maria Ohisalo (De gröna) vara under en debatt på Finlandsarenan. Det gläder professor Kimmo Grönlund som är en av drivkrafterna bakom idén i Finland.
17.07.2019 16:00 UPPDATERAD 17.07.2019 19:04
Vi är mer intresserade av politik i dag än för tio år sedan. Det är goda nyheter eftersom politik i grunden handlar om hur vi människor organiserar samhället vi lever i. Och det angår oss alla.
Nyheten härstammar från pinfärsk forskning sammanställd av Finlands nationella valkonsortium och presenterad vid flera debatter under den pågående Finlandsarenan. Konsortiet grundades 2002 av forskare vid Helsingfors universitet, Tammerfors universitet och Åbo Akademi. En nyckelperson är Helsingforsprofessorn Åsa von Schoultz som tagit med sig mycket kunnande om valforskning från Sverige: medan vi i Finland har tidsserier som beskriver hur samhällsopinionen ändrats under fem riksdagsval (2003-2019) har Sverige motsvarande data ända sedan 1950-talet.
Tillbaka till intresset för politik. År 2003 uppgav 53 procent av finländarna att politik intresserade, nu är intresset uppe i 74 procent. Vad har hänt? En mängd saker, enligt forskarna. Eller som Åboprofessorn Kimmo Grönlund uttryckte det i Björneborg: Regeringen Sipilä har gjort demokratin en tjänst.

ANDRA LÄSER