Riksdagen godkände personaldimensioneringen inom äldrevården

Från och med oktober träder den nya personaldimensioneringen inom äldrevården i kraft stegvis. 2023 ska det finnas 0,7 vårdare per boende.

2023 ska det finnas 0,7 vårdare per boende.
Personaldimensioneringen träder i kraft stegvis under en övergångsperiod på tre år. Riksdagen godkände lagförslaget på fredagen.
Grundlagsutskottet förkastade social– och hälsovårdsutskottets ursprungliga förslag. En övergångsperiod lades till så att antalet vårdare och finansieringen ska kunna garanteras.
Kravet från och med oktober 2020 är att det ska finnas minst fem vårdare per tio klienter, det vill säga en kvot på 0,5 vårdare per klient.
År 2021 ska kvoten öka till 0,55, 2022 till 0,6 och i april 2023 ska lagen träda i fullständigt kraft med en kvot på 0,7.
Personaldimensioneringen inom äldrevården finns med i regeringsprogrammet.
ANDRA LÄSER