Europarådets ministermöte i Helsingfors överskuggas av tvist om Ryssland

Finlands ordförandeskap i Europarådets ministerkommitté avslutas denna vecka med ett toppmöte under utrikesminister Timo Soinis (Blå) ledning i Helsingfors. Rysslands framtida roll i Europarådets parlamentariska församling är en av mötets ödesfrågor.

Utrikesminister Timo Soini (Blå) välkomnade Europarådets generalsekreterare Thorbjörn Jagland till Europarådets session i Helsingfors på torsdagen.
Mikael Sjövall/SPT
16.05.2019 18:21
Över 30 ministrar från Europarådets medlemsländer samlades på torsdagskvällen i Finlandiahuset i Helsingfors för att dryfta rättsstatsprinciper och mänskliga rättigheter. Organisationen prövas för närvarande av hårda interna slitningar på grund av oklarheter kring Rysslands fortsatta medlemskap.
Ryssland fråntogs sin rösträtt i Europarådets parlamentariska församling efter den olagliga annekteringen av Krimhalvön 2014. I praktiken har Ryssland valt att stå med ena benet innanför Europarådets beslutande organ och andra benet utanför organisationen.

Nota på 90 miljoner

Ryssland har bland annat struntat i att betala sina medlemsavgifter i protest mot EU:s och Europarådets sanktioner. Notan uppgår just nu till cirka 90 miljoner euro, uppger en diplomatisk källa som SPT har talat med. Å andra sidan har Ryssland deltagit regelbundet i ministerkommitténs möten, vilket innebär att landet kör på två spår.
– Europarådets parlamentariska församling kommer kort efter midsommar att avgöra hur Europarådet hanterar Rysslands medlemskap på grund av obetalda medlemsavgifter, säger enhetschef Nina Nordström som basar för Utrikesministeriets enhet för mänskliga rättigheter.
Enligt Nordström kommer ministerkommittén att ägna en del av torsdagens och fredagens möten till att dryfta vilka rättigheter och skyldigheter som Europarådets medlemsstater ska ha i framtiden. Diskussionen ska förebygga en situation där allt fler medlemsstater riskerar att följa Rysslands exempel och underlåter att följa Europarådets spelregler.
– De övriga medlemsstaterna vill inte betala för det budgetunderskott som har uppstått på grund av Rysslands obetalda medlemsavgifter. Ifall frågan inte blir löst är hårda budgetnedskärningar att vänta. Det viktigaste är att Europadomstolens verksamhet inte påverkas av den här tvisten, säger Nordström.

Kompromiss i görningen

Flera politiska bedömare utgår från att Europarådet kommer att mejsla ut en kompromiss för att förhindra Rysslands utträde ur organisationen. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Ukrainas utrikesminister Pavlo Klimkin meddelade på torsdagen att han inte kommer att delta i Europarådets ministermöte på fredag.
– Realpolitiken kommer att få övertaget. Europarådet kommer sannolikt att mjuka upp sanktionerna för att bana väg för Rysslands inträde i den parlamentariska församlingen, säger programdirektör Arkady Moshes på Utrikespolitiska institutet.
Enligt Moshes kommer Europarådet att offra sina principer för att se till att Ryssland inte lämnar organisationen. Enligt honom kan det här skamfila Europarådets rykte och trovärdighet.
– Ur ett ukrainskt perspektiv är det här en förlust för diplomatin. De baltiska länderna torde också tappa sitt förtroende för Europarådet ifall man välkomnar Ryssland och ser mellan fingrarna på kränkningar av folkrättsliga principer, säger Moshes.
Europarådets 70-årsfestligheter inleddes på torsdagskvällen i Finlandiahuset. Öppningstalet hölls av Republikens president Sauli Niinistö.

Europarådet

Europarådet är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation med 47 medlemsstater som bildades 1949.
Värnar om mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet och utveckling av rättstaten.
Har sitt säte i Strasbourg i Frankrike.
Finland har varit ordförande för Europarådets ministerkommitté 2018-2019.
Europarådet upprätthåller bland annat Europadomstolen som består av en domare från varje medlemsstat.

ANDRA LÄSER