Närapå en halv miljon i stöd till Kyrkostyrelsen – ska leda till hundratals nya sommarjobb

Tack vare ett statligt specialunderstöd kommer församlingar runtom i landet att kunna anställa över 900 fler sommarjobbare än det ursprungligen var tänkt.

Över 900 fler unga kommer att få jobb vid landets församlingar denna sommar tack vare det statliga bidraget.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Kyrkostyrelsen 460 000 euro i specialunderstöd. Pengarna ska gå till att skapa nya sommarjobb i församlingarna.

Stödet är en del av regeringens åtgärdshelhet där man strävar efter att minska de skadeeffekter som coronapandemin haft på de ungas välbefinnande.

Kyrkostyrelsens ämbetskollegium har fördelat stödet till landets evangelisk-lutherska församlingar utifrån deras ansökningar om 500 euros sommarjobbsedlar. Totalt fanns det till hands 920 sedlar. Ansökningarna var något fler, totalt 1 191.

Närapå 200 församlingar runtom i landet skickade in en ansökan om sommarjobbssedlar.

“Det var verkligen fint att församlingarna kunde reagera på den här saken så snabbt trots en stram tidtabell. Församlingarna hade bara de två sista veckorna i april på sig att ansöka och troligtvis var största delen av församlingarnas sommarrekryteringar då redan klara", säger kanslichefens specialmedarbetare Jari Pulkkinen vid Kyrkostyrelsen i ett pressmeddelande.

Tack vare bidraget beräknas församlingarna kunna anställa över 900 fler sommarjobbare under sommaren 2021.

ANDRA LÄSER