Stärkt misstanke om grovt sabotage vid gasläckor

Avspärrningarna har hävts och misstankarna om grovt sabotage har stärkts efter att Säpo gjort en brottsplatsundersökning vid gasläckorna i Östersjön. – Efter en samlad bedömning kan vi konstatera att det har skett detonationer vid Nord Stream 1 och 2, säger Nina Odermalm-Schei, på Säpo.

Gasläckan i Östersjön från Nord Stream fotograferad från Kustbevakningens flygplan 27 september.
TT
06.10.2022 14:23
Säkerhetspolisen har i helgen genomfört en brottsplatsundersökning i området vid gasläckorna i Östersjön med stöd av svenska Kustbevakningen, Försvarsmakten och Polismyndigheten.
– Jag kan bekräfta att Säkerhetspolisen har genomfört en brottsplatsundersökning under ledning av åklagare. Vi har haft medarbetare från Säkerhetspolisen som har arbetat på platsen med stöd av bland annat Kustbevakningen, säger Nina Odermalm-Schei, kommunikationschef på Säkerhetspolisen.
– Efter en samlad bedömning kan vi konstatera att det har skett detonationer vid Nord Stream 1 och 2. De har orsakat omfattande skador, säger hon.
Misstankarna om grovt sabotage har förstärkts efter brottsplatsundersökningen, enligt Säpo.
– Vi har också gjort vissa beslag som vi dessvärre inte kan berätta vad de omfattas av. Nu kommer vi att fortsätta förundersökningen och analysera beslagen och ytterligare klarlägga händelsen, säger Odermalm-Schei.

Avspärrningar hävda

Avspärrningarna i området har nu hävts efter beslut av kammaråklagare Mats Ljungqvist.
"Vi kan konstatera att det har skett detonationer vid Nord Stream 1 och 2 i svensk ekonomisk zon, som har medfört omfattande skador på gasledningarna. Brottsplatsundersökningen har stärkt misstankarna om grovt sabotage. Det har gjorts beslag på brottsplatsen och dessa ska nu undersökas", säger han i ett pressmeddelande.

Sveriges rätt att agera

Under utredningen har det väckts frågor om vilken behörighet Sverige har att agera rättsligt på platsen. Enligt Mats Ljungqvist har Sverige med stöd av FN:s havsrättskonvention behörighet att agera rättsligt i den delsträcka som befinner sig inom svensk ekonomisk zon, som i detta fall juridiskt utgör ett mellanting mellan svenskt territorialvatten och det internationella havet.
Den så kallade kuststaten kan då genom till exempel skyddszoner tillfälligt begränsa de rättigheter som finns på internationellt hav, enligt kammaråklagaren.
"Det har varit fråga om en avspärrning av ett mycket begränsat område både i tiden och till ytan. Enligt havsrättskonventionen ska hänsyn tas till skälighet och alla relevanta omständigheter när intressen står mot varandra i den ekonomiska zonen. I det ingår att ta hänsyn till den betydelse som berörda intressen har, såväl för respektive parter som för hela det internationella samfundet. Mot den bakgrunden gav jag direktiv om att tillfälligt spärra av och genomföra en brottsplatsundersökning", säger Mats Ljungqvist.

Höga metanhalter

Samtidigt kommer rapporter om att metanhalterna i vattnet runt läckan på Nord Stream-ledningarna är 1 000 gånger högre än normalt, enligt analyser från forskningsfartyget Skagerak, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
Forskningsfartyget är nu på väg tillbaka till Göteborg efter att ha avslutat sina analystagningar några sjömil från läckorna.
Den vetenskapliga chefen ombord, Katarina Abrahamsson, säger till Ekot att de höga metanhalterna skulle kunna påverka växt- och djurplankton i havet, men att det krävs fler analyser för att bekräfta det.

ANDRA LÄSER