Kampen om de svenskspråkiga väljarna hårdnar

En röst till FSD är en röst för svenskan i Finland och för den språkliga mångfalden, säger SDP:s partisekreterare Antton Rönnholm.

Viktor Kock och Anette Karlsson är två av de starka namnen på FSD:s kandidatlista inför riksdagsvalet.
SPT/Ari Sundberg
23.03.2019 17:51 UPPDATERAD 25.03.2019 20:55
Socialdemokraterna är det enda partiet av de stora som värnar om Svenskfinlands specialbehov, säger Finlands svenska socialdemokraters (FSD) fullmäktigeordförande Folke Sundman på lördagen då han öppnar partidistriktets fullmäktigemöte i Pedersöre.
Han sekunderas av partisekreterare Antton Rönnholm som inleder den allmänpolitiska debatten.
– Vi har konsekvent försvarat Vasas omfattande jour och rätten att få vård på eget språk i hela Svenskfinland, och vi har till exempel försvarat den svenska servicen i samband med tingsrättreformen, säger Rönnholm.
Antton Rönnholm säger att FSD är ett tvåspråkigt parti som värnar om svenskan.
Han säger att man naturligtvis kan välja att rösta på SFP om man vill.
– Men vad får man om man röstar på SFP? Under den förra mandatperioden fick man ett parti som var längre till höger än Samlingspartiet, med Carl Haglund som ordförande.
Rönnholm säger att en röst till SDP däremot ger ett tvåspråkigt parti med en statsminister som försvarar det svenska i Finland.
Men politik handlar om att kompromissa, säger Rönnholm, och SDP vill söka kompromisser för att möta landets framtida utmaningar. Han efterlyser en återgång till ett normalläge i det rikspolitiska arbetet efter de senaste fyra årens turbulens.
– Vi har våra egna klara mål men vi har även förmågan att hitta gemensamma modeller. Det är viktigt att vi kan diskutera på ett normalt sätt och fatta beslut tillsammans, säger Rönnholm.

Ett mandat realistiskt

Folke Sundman är realist och tror på ett mandat för FSD.
Fullmäktigeordförande Folke Sundman säger att han är nöjd med kandidatnomineringen till riksdagsvalet och att man lyckats finna kandidater som kan tilltala en bred skara väljare.
– Vi har kandidater i fyra valkretsar och det ideala vore ju att få en invald från alla. Men mer realistiskt är att vi får en invald.
Sundman säger att det är omöjligt att säga från vilken valkrets denna person blir invald. Som starka namn nämner han Viktor Kock i Österbotten, Thomas Wallgren i Helsingfors samt Anette Karlsson och Johan Kvarnström i Nyland. En stor utmaningen för FSD i riksdagsvalet den 14 april är vem som ärver de röster som nu blir utan hem i just Nyland, när Maarit Feldt-Ranta inte längre ställer upp.
– Det är ett faktum att Maarit hört till den kategori politiker som varit så känd och lyskraftig att hon lockat väljare med sin blotta person. En stor del av hennes röster kan inte på det sättet testamenteras till någon, säger Sundman.

ANDRA LÄSER