Pengaregn: framtidstro eller lättja?

Hur ska vi egentligen uppfatta Nordeas och Nokias guldregn över placerarna: som en lättnadens suck efter pandemin i kombination med framtidsoptimism, eller snarare som en allvarlig brist på fantasi?

I vilken mån smittar aktieåterköp – denna väldigt amerikanska tradition – av sig på Finland, likt Halloween?
Traditionell aktieutdelning har ägt rum i århundraden. Den första vinstutdelningen, eller dividenden på ren finlandssvenska, betalades ut av ett sjöfartsbolag vid namn Nederländska ostindiska kompaniet (1602–1799). Det sagolikt lönsamma företaget kan i finansiella termer närmast liknas vid Apple i dag. Tack vare exportgrödor och kryddor täljde man guld i Asien, och betalade åtminstone till en början ut halsbrytande vinstbelopp åt ägarna.
ANDRA LÄSER