Kyrkor planerar identitetshandlingar till papperslösa

Helsingfors församlingar planerar att börja skriva ut identitetshandlingar till papperslösa. Avsikten är att hjälpa dem som får avslag på sin asylansökan.

Johan Westerlund, kyrkoherde i Johannes församling i Helsingfors, är redo att greppa stämpeln och skriva ut identitetshandlingar till papperslösa.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
14.10.2016 15:33 UPPDATERAD 14.10.2016 15:41
Samtidigt som statens skärpta asylpolitik börjar synas i form av att allt fler flyktingar får avslag på sina asylansökningar, planerar många hjälporganisationer hur de kan hjälpa människor som myndigheterna uppmanar att lämna landet.
I Helsingfors planerar församlingarna att börja utfärda identitetshandlingar med fotografi och stämpel till papperslösa som stannar kvar efter negativt asylbeslut. Idén kläcktes vid ett möte i tisdags av affärsängeln Riku Asikainen.
Johan Westerlund, kyrkoherde i Johannes församling, applåderar initiativet att ge en identitet till människor som inte finns enligt staten.
Exakt hur kyrkans identitetshandlingar ska se ut och kunna användas är ännu under planering:
– Dels handlar det om en markering och ett erkännande av människor som i de statliga myndigheternas ögon inte existerar. Dels tänker jag mig att handlingarna kan komma att behövas då kyrkorna ska ta hand om många papperslösa människor som behöver hjälp till exempel i form av ekonomiska bidrag eller logi.
Kaisa Raittila, ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors, säger att jurister för stunden utreder frågeställningar kring de tilltänkta identitetshandlingarna och hur de kan användas.
– Identitetsbevisen är ett sätt för kyrkan att protestera mot regeringens allför stränga asylpolitik, säger Raittila.

ANDRA LÄSER