Studerande med barn får tillägg på 75 euro

Studiestödet får ett barntillägg på 75 euro, som gör det enklare för studenter med familj, meddelar undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

Det månatliga tillägget ökar studiestödsutgifterna med 10 miljoner euro. Cirka 20 000 studerande beräknas få barntillägget.
Ungefär var sjätte högskolestuderande har ett eller flera barn. Upp till 60 procent av de familjer som lever på studiestödet lever under fattigdomsgränsen.
– Det är viktigt att studerande som har familj har en verklig möjlighet att koncentrera sig på sina studier. Med hjälp av tillägget minskar vi på trycket att skaffa inkomster och avbrotten som beror på att den studerande jobbar. Oro för utkomsten är också en riskfaktor för föräldrarnas välbefinnande, säger Grahn-Laasonen i ett pressmeddelande.
ANDRA LÄSER