"Med denna ring ska jag viga mig med Litteraturen" – författaren Zinaida Lindén skriver om sin relation till finska smycken

Då min debutbok utkom i Helsingfors år 1996 hade jag redan länge trott på den finska juvelerarkonstens magi.

Nyheten om att det internationellt kända varumärket Lapponia skulle läggas ner berörde mig djupt. Jag äger inte ett enda Lapponiasmycke, däremot har jag en speciell relation till finska smycken i allmänhet. Den härstammar från den tid då jag bodde i Leningrad och inte hade den blekaste aning om att jag en dag skulle flytta till Finland.

ANDRA LÄSER