Regeringen klubbade språkexperimentet

Regeringen har godkänt lagförslaget om språkexperimentet med frivillig skolsvenska. Förslaget går nu vidare till riksdagen.

19.09.2017 13:16 UPPDATERAD 19.09.2017 17:03
Skolor runtom i landet kan ansöka om att få delta i experimentet som ska gälla högst 2 200 elever i årskurs 5 eller 6 som ska inleda sina studier i det andra inhemska språket nästa höst. I stället ska eleverna lära sig något utländskt språk. Det är Undervisnings- och kulturministeriet som väljer ut vilka skolor som ska få delta.
Avsikten med experimentet är att följa inverkan på inlärningsresultaten, språkvalen och utbudet av språkundervisning samt inverkan på elevernas studier efter grundskolan. Utbildningsstyrelsen får ett extra anslag i budgeten för nästa år för att följa upp experimentet.
Uppdatering 19.9 klockan 17.00: Rubriken ändrad: Det stämmer inte att en del lågstadieelever kan bli utan svenskundervisning nästa höst.

ANDRA LÄSER