Förebilderna är a och o på vägen till dirigentyrket – så svarar fyra kvinnor i HBL-enkät

Vad tänker de kvinnliga dirigenterna om sin situation i dag? Vi frågade om karriärmöjligheter, förebilder, lärare och mottagande. Så svarade fyra dirigenter.

Förväntningarna som ställs på dagens kvinnliga dirigenter är mångfasetterade. Från vänster Johanna Almark, Aliisa Neige Barrière, Emilia Hoving och Ruut Kiiski.
Wilhelm Kvist
17.11.2020 09:00 UPPDATERAD 20.12.2020 10:30
ALIISA NEIGE BARRIÈRE, dirigentstuderande vid Sibelius-Akademin sedan 2019:

ANDRA LÄSER