Ingen seger utan fred

En hel värld gladde sig över att ett drygt 50 år långt krig äntligen skulle ta slut mellan regeringen i Colombia och Farc-gerillan. Glädjen blev kortvarig.

Farc har sitt ursprung i en kommunistisk rörelse med krav på en jordreform, men den utvecklades med tiden till en kokainfinansierad gerillaarmé. Då ett fredsavtal efter fyra års förhandlingar mellan regeringen och Farc för en vecka sedan undertecknades såg man en ände på ett krig som har skördat en kvarts miljon dödsoffer och tvingat sju miljoner människor på flykt.
Men folket skulle ännu säga sitt.
Sex och en halv miljon colombianer av totalt 35 miljoner röstberättigade sade i söndagens folkomröstning nej till fredsavtalet. På grund av ett väldigt lågt valdeltagande räckte det till för en majoritet (50,2 procent) och det innebär att avtalet inte kommer att ratificeras.
Hatet och kravet på hämnd var bland de röstande större än längtan efter fred. En stor orsak till att fler röstade mot fredsavtalet var att det upplevdes för försonligt gentemot Farc. En del av folket ansåg att amnestin är för omfattande och att straffskalan enligt avtalet skulle ha blivit för mild för gerillaledarna.
Knappast röstade de som nu sade nej till avtalet mot fred och för krig, men fredsavtalet fälldes och det innebär en ny osäker framtid för Colombia.
De som röstade nej till fredsavtalet har segrat, men de har inte en klar plan för vad man ska göra med segern, hur man ska gå vidare i den här nya situationen.
Lyckligtvis har bägge förhandlingssidor meddelat att de är redo att fortsätta ansträngningarna för att fortsätta på en fredlig väg. Men den blev nu betydligt snårigare, även om eldupphöret som trädde i kraft i juni fortfarande gäller och förhandlare från regeringens sida genast åkte till Havanna för att träffa Farc-ledarna.
Risken är i alla fall uppenbar att Farc-gerillan splittras om alternativet blir ett nytt fredsavtal som innehåller mindre amnesti och hårdare domar. Det kan resultera i ett fredsavtal men också ett fortsatt krig.

ANDRA LÄSER