Fördomar är fördomar

Att de humanistiska ämnena borde tillmätas större värde är jag helt ense om med Jens Grandell (HBL 27.5). Men ord är ord och fördomar är fördomar. Inte försvinner väl fördomar i och med att man börjar kalla saker och ting med andra namn? Topelius har ju också beskrivit finnen och ryssen, nylänningen och tavastlänningen på sitt eget sätt, utgående från vissa karaktärsdrag som han iakttagit och sedan generaliserat. Det har varit hans uppfattning och borde inte ha resulterat i att vi inte mera kan tala om ryssar och finnar osv. Hur har inte flyktingar och invandrare karaktäriserats av viss politiska grupper? Måste vi hitta på nya ord för den sakens skull? Skall vårt språk styras av dem som har kommit med fördomar? Vore det inte viktigare att arbeta bort fördomarna? Det finns minsann fördomar mot finlandssvenskar också!
Och till det som var orsaken till mitt inlägg: Petra Laiti vill inte att vi talar om Lappland längre. Tycker Jens Grandell också att det vore dags att stryka namnet Lappland från kartan? I konsekvensens namn också Lappi, Lapland, Laplandia? Och alla finnar gillar inte heller namnet Finland. Skall vi byta det mot Suomi? Och skall vi börja rensa ut ord ur gamla skrifter? Kanske till och med bränna böckerna på bål?

Jan-Erik Ingvall

Helsingfors

ANDRA LÄSER