Flera församlingar använder Munksnäs kyrka flitigt – ändå är kyrkans framtid oviss när samfälligheten ser över ekonomin

Kyrkan ligger nära mångas hjärtan. Men när kostnaderna skenar måste ekonomin balanseras, och samfälligheten i Helsingfors ser nu över sina fastigheter. Det här betyder att flera kyrkor kan stängas och säljas.

Munksnäs kyrka är i flitig användning enligt kyrkoherde Daniel Björk. Ändå är kyrkans framtid oviss, samfälligheten ser över sina fastigheter med målet att balansera ekonomin.
Kyrkoherde Daniel Björk tänder ljusen i Munksnäs kyrka. Från taket ekar ljudet av borrar. Kyrkan renoveras, målet är att arbetet ska vara klart i januari.
– Jo, de renoverar nu, men kyrkan är annars i bra skick. Men det skulle ju inte vara första gången man investerat, renoverat och sedan avstått från en fastighet, säger Björk.
Han syftar på en större utredning som nu görs inom Helsingfors samfällighet. Inkomsterna har minskat, utgifterna har ökat, och för att få pusslet att gå ihop ser samfälligheten nu bland annat över fastigheterna man äger.
– Det vi fått höra är att mängden fastigheter måste minska med 25 procent. Det är en ganska stor andel, säger Björk.
Kyrkoherde Daniel Björk säger att Munksnäs är ett viktigt område för Petrus församling, men att kyrkan förstås vill vara där för alla helsingforsare. "Kyrkan är till för alla."
Det här betyder att en del kyrkor kanske måste stänga. Munksnäs kyrka är en av dem som ses över, men än så länge är det för tidigt att sia om vad som händer.
– Det är tyvärr ekonomiska realiteter. Men än så länge är det oklart hur det går, säger Björk.

Används av många

Munksnäs kyrka står många församlingsmedlemmar nära hjärtat. Fyra församlingar: Munkkiniemen seurakunta, Petrus församling, Verkosto och The International Evangelical Church har verksamhet här. För Petrus församlings del är den största verksamheten här gudstjänster.
– Kyrkan är i flitig användning. Vi har också förbön och tack här varannan tisdag, och i samband med gudstjänsten har vi söndagsskola.
Petrus församling är en av tre svenska församlingar i Helsingfors, med runt 6 200 medlemmar. Församlingens verksamhet når också utanför kyrkorna, och man har bland annat samarbete med både skolor och ålderdomshem.
– För oss är Munksnäs ett viktigt område. Vi har ett livligt församlingsliv här med en aktiv befolkning.
– Men även om Munksnäs kyrka är viktig för oss så ligger fokus på hur vi kan betjäna alla våra medlemmar. Vi använder runt ett femtontal kyrkor och kapell i hela vårt område.
Det skulle vara tråkigt att avstå från kyrkan. Men om vi avstår från den, vad händer med byggnaden?

Ekonomin under lupp

Men hur ser samfällighetens ekonomi ut? Kyrkans fastigheter ägs alla av samfälligheten. De här betalar sedan församlingarna hyra för.
– Vi är alla i samma båt. Det är samfälligheten som fördelar pengarna som kyrkofullmäktige bestämt om.
Och när det gäller kostnader är det personal och fastigheter som står för de största kakbitarna. Därför har kyrkofullmäktige tagit initiativ till en process med namnet Modigt tillsammans som ska ge svar bland annat på hur ekonomin balanseras. Fem arbetsgrupper har arbetat fram förslag och beslut väntas under våren.
– Det är en process där pengar, arbetsfördelning, fastigheter och bland annat it utreds. Just fastighetsfrågan är en av de större helheterna.
Och när det gäller fastigheterna är det ett av verksamhetsområdena där kostnaderna tidigare skenat. Kyrkoherde Daniel Björk berättar att underhållskostnaderna vissa år varit 16, 18 miljoner euro. Målet är att de här kostnaderna ska skalas ner till 10 miljoner.
– Det är tuffa beslut som ska tas. Men bland annat renoveringskostnader har ibland blivit väldigt höga.

Har du något exempel?

– Exempelvis renoveringen av Drumsö kyrka skulle kosta 11 miljoner euro, men kostnaderna steg slutligen till 17 miljoner euro. Det är en ganska stor skillnad.

Vad händer med byggnaderna?

Förutom att samfälligheten nu strävar efter att tygla kostnaderna bottnar de ekonomiska problemen också i en annan del, nämligen intäkterna. Kyrkoflykten har länge varit ett faktum, men enligt Daniel Björk är det stora problemet inte längre att församlingsmedlemmar skriver ut sig ur kyrkan.
– Det är snarare att vi nu har färre dop än vi tidigare hade, samtidigt som begravningarna är lika många.
Han tycker ändå att målsättningen med utredningen Modigt tillsammans är god. Budgeten måste balanseras. Det här har församlingen också sagt i sitt utlåtande till kyrkofullmäktige: "Vi delar synen på att läget är allvarligt, och att vi inte kan leva över våra tillgångar".
– I den nya fastighetsstrategin ska kostnaderna motsvara intäkterna i större grad.
Det är tuffa beslut som ska tas. Men bland annat renoveringskostnader har ibland blivit väldigt höga.
Däremot finns det också en större aspekt i programmet. Ifall kyrkor stängs, vilket det ännu inte finns något beslut om, vad händer det med byggnaderna?
– Det skulle vara tråkigt att avstå från kyrkan. Men om vi avstår från den, vad händer med byggnaden? De kyrkor som eventuellt stänger är i stadsdelar som inte är så attraktiva för köpare.
– Dessutom ska också Museiverket och Helsingfors planläggningskansli säga sitt. Vi representerar ett kulturarv, säger Björk.
Och när det gäller Munksnäs befarar Björk att det kan bli ett val mellan Munksnäs kyrka och Munkshöjdens kyrka ifall det blir aktuellt att stänga en kyrka.
– Då får vi se hur det blir. Munkshöjden har fler funktioner och utrymmen i anslutning till själva kyrkan. Det här kan påverka i bedömningen, säger Björk.
Artikeln har uppdaterats. Också församlingen The International Evangelical Church har verksamhet i Munksnäs kyrka.

ANDRA LÄSER