Möjligheter och omöjligheter

På 1960-talet fördes en omfattande diskussion om abortfrågan: vid denna tid genomfördes ett stort antal hälsovådliga aborter.

På morsdagen bär jag ner disken till den dusch som finns i bottenvåningen och då påminns jag om vattenledningen, kanske den viktigaste av de innovationer som spreds i 1900-talets Finland. Vattnet i vårt kök har varit avstängt under en köksrenovering och detta får mig att uppmärksamma de vardagliga hjälpmedel som vi alltför ofta tar för givna. Det handlar om ”bekvämligheter” som har en mycket kort historia. Uppgiften att bära in vatten från brunnen, om denna så låg på en lantlig gårdsplan eller i ett stadskvarter, har vanligen fallit på kvinnorna.

ANDRA LÄSER