Extinction Rebellion slutar blockera vägar – påverkar inte Elokapina i Finland

Den brittiska klimatrörelsen Extinction Rebellion uppger att man slutar med blockader av vägar  och annan infrastruktur. Elokapina i Finland som är en del av den internationella rörelsen har i  nuläget inga liknande planer.

Polisen ingrep i Elokapinas demonstration i oktober efter att demonstranter blockerat Långa bron i Helsingfors.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
02.01.2023 17:44
Olika former av fredlig civil olydnad såsom blockader av vägar och infrastruktur har blivit kännetecknande för klimatrörelsen som grundades i Storbritannien 2018. Men på nyårsdagen meddelade Extinction Rebellion i Storbritannien att gruppen nu väljer att sluta med blockaderna.
”I år prioriterar vi närvaro framför gripanden och relationer framför blockader”, skriver klimataktivistgruppen i ett uttalande på Extinction Rebellions hemsida.
Beslutet påverkar inte nödvändigtvis Elokapina, som är Extinction Rebellions finländska motsvarighet.
– Saken väcker naturligtvis intresse i våra diskussionskanaler men det påverkar inte vår verksamhet på något sätt, säger Theo Levlin som är aktiv inom Elokapina.
– Vi är en självständig rörelse som fattar våra egna demokratiska beslut om våra strategier.
Levlin påpekar att rörelsens verksamhet består av mycket annat än gatublockader. I Finland har Elokapina arrangerat bland annat skogsmarscher och olika slags klimatrelaterade framföranden för att förmedla rörelsens budskap.
– Vi ser att politiken i Finland befinner sig i en låst situation. Kolsänkorna ha minskat rejält och vi kommer inte att nå klimatmålen med den nuvarande politiken. Därför behövs det medborgarrörelser som ställer krav på politiker, säger Levlin.
Anledningen till att man i Storbritannien valt förändra sina påverkningsmetoder tror Levlin att beror på att nya klimat- och miljörörelser har grundats, såsom Just Stop Oil som tagit den radikala klimatrörelsens roll i landet.
En av Extinction Rebellions grundprinciper är att rörelsen eftersträvar massmobilisering för att väcka uppmärksamhet och åstadkomma en systemförändring, förklarar Levlin.
– I Storbritannien verkar rörelsen nu satsa på det här målet.

ANDRA LÄSER