Kulturutövare får pris för barnkultur

Kulturministern belönade på fredagen fem organisationer och personer för deras arbete med barnkultur.

Barndagspriset gavs till Tapiolakören från Esbo och till föreningen Sanaratas i Jyväskylä som ordnar ordkonstfostran för unga. Bägge pristagare fick 8 500 euro.

Statspriset för barnkultur tilldelades författarna och illustratörerna Aino Havukainen och Sami Toivonen samt författaren Kalle Veirto. Bägge pristagare fick 15 000 euro.

Tapiolakören belönas för sin omfattande och mångsidiga verksamhet som kombinerar en låg tröskel för medverkan med en hög ambitionsnivå.

Föreningen Sanaratas får pris för sitt engagemang som inspirerar barn till språkanvändning genom att arbete i breda och mångfacetterade nätverk.

Aino Havukainen och Sami Toivonen belönas för sin mångsidighet inom barnkultur och för sin insats för finländsk kulturexport.

Kalle Veirto belönas för ett författarskap som har ett lekfullt språk.

Barndagspriset beviljas av kulturministeriet som erkänsla för ett betydande arbete för främjande av konstfostran och konst som hobby.

Statspriset i barnkultur beviljas av Centret för konstfrämjande som erkänsla för förtjänstfullt arbete inom barnkultur eller till en konstnär som på ett förtjänstfullt sätt under en lång tid har arbetat för barnkulturen.

– Det är viktigt med konstfostran och konst som hobby för våra barn och unga, med tanke vårt lands välfärd, framgång och andliga tillväxt. Konst och kultur vidgar tänkandet, stärker kreativiteten hos alla barn och unga, deras självkänsla och förmåga att förstå andra. Barn och unga bör få växa upp så att de i allt högre grad omges av konst och kultur. Därför är det en extra stor ära för mig att få dela ut Barndagspriset under jubileumsåret Finland100, säger Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho.

Fotnot: Artikeln har uppdaterats kl 16.01, då körens namn ändrats till Tapiolakören.

ANDRA LÄSER