En splittrad Hamlet med muskler

Nationalteaterns Hamlet är en våldsam, tre timmar lång intensiv men splittrad upplevelse. Effekten man uppnår är antagligen också vad Shakespeare eftersträvade.

Olavi Uusivirtas Hamlet är snabb, stark och förvirrad.
11.03.2022 15:41

ANDRA LÄSER