Kommendören för marinen om försvaret av Åland: Jag kan garantera att vi är först på plats

Finland är väl förberett på att försvara Åland – trots demilitariseringsavtalet. Det försäkrar marinens kommendör, konteramiral Jori Harju, i ljuset av det skärpta säkerhetsläget i Östersjön i och med kriget i Ukraina.– Vi kan sköta vår uppgift och försvara Åland under alla omständigheter. Vi kommer att vara först på plats.

Marinens kommendör Jori Harju försäkrar att marinens förmåga och beredskap är sådan att den klarar av att försvara Åland under alla omständigheter så att finska trupper är först på plats på Åland ifall det skulle behövas. På bilden trupptransportbåtar av Jurmo-klass som används av Nylands brigad.
Maria Gestrin-Hagner
23.03.2022 15:46 UPPDATERAD 23.03.2022 20:08
I och med Rysslands invasionskrig i Ukraina har Ålands demilitariserade status återigen orsakat oro i den offentliga debatten. Men konteramiral Jori Harju, kommendör för marinen, sover lugnt om nätterna och har en hälsning till de finländare och ålänningar som är oroade för att ryska trupper, inte finska, ska vara först på plats på Åland som är demilitariserat i fredstid.
– Jag kan försäkra att vi vet vad som sker i Östersjön och kan bedöma lägesutvecklingen och garantera att vi har rätt förmågor i rätt beredskap och på rätt plats då vi står inför en sådan situation och uppgift. Jag är säker att vi klarar av att sköta den uppgiften, säger Harju.

Åland av viktig strategisk betydelse

Försvaret av Åland var en av de frågor som marinens kommendör lyfte upp vid pressträffen i Helsingfors på onsdagen.
Eftersom över 80 procent av importen och exporten till och från Finland sker till sjöss är en av marinens viktigaste uppgifter att trygga sjöfarten.
Fungerande nätverkstrafik är också livsviktig.
– Jag tänker till exempel på den datatrafik som löper över Åland. Åland har en viktig strategisk betydelse i den här helheten, säger Harju.
Ålands demilitariserade status, i kombination med öarnas militärstrategiskt viktiga läge, innebär att Finland som ansvarar för Ålands försvar måste förbereda sig på en militär kapplöpning för att kunna vara först på plats ifall av krig.

I fredstid är Åland demilitariserat. Men vad krävs för att Finland kan sända trupper till Åland?

Det gamla traktatet slår fast att Finland är skyldigt att försvara Åland om krig bryter ut i Östersjön. Vår uppgift inom Försvarsmakten är att i den situationen ta fram en föredragning till statsrådet att vi anser att det är dags att ta sig till Åland och försvara öarna. Beslutet är politiskt.

I en skarp situation måste beslutet tas synnerligen kvickt. Är det inte problematiskt då att tvingas ta en omväg via president och regering?

– Jag litar på att våra politiska beslutsfattare är så kloka att de också förstår situationen. Min uppgift tillsammans med försvarsmaktens högsta ledning är att motivera varför det just då är läge att vidta de åtgärder som behövs. Jag är övertygad om att det politiska fältet ger sitt tillstånd då vi förklarar saken för dem.
Kustjägarreservister vid Nylands brigad stiger ombord på en Jurmo-båt.

Har du Sanna Marins telefonnummer i mobilen så att du kan ringa henne omedelbart om så skulle krävas?

Nej, jag har inte hennes nummer i mobilen. Den här saken går till på det viset att huvudstaben föredrar ärendet för ministeriet som för saken vidare till statsrådet för beslut.

Beslut på en timme

På frågan hur länge det tar att få den politiska ledningens välsignelse bedömer Jori Harju att det går på en timme ifall det är brådskande.

Har ni övat den här ordergivningen?

Saken har diskuterats. Jag har inte själv varit med då de politiska processerna bakom beslutet har övats, men det har gjorts beredskapsövningar mellan ministerierna och statrådet. Jag är övertygad om att den här saken fungerar i vårt samhälle.

I och med kriget i Ukraina finns det en oro över Åland. Vad säger du till dem som befarar att det finns en risk att ryska styrkor hinner till öarna innan ni är där?

– Vår förmåga och beredskap är sådan att vi klarar av att sköta vår uppgift och försvara Åland under alla omständigheter så att vi anländer dit först.

Finska marinen övar tätt och regelbundet med svenska marinen. Kan vi ha nytta av dem också i ett skarpt läge beträffande försvaret av Åland trots att det är Finland som bär ansvaret för Ålands försvar?

– Givetvis. Vi har en lagstiftning som möjliggör internationellt bistånd. Den gör det möjligt för oss att be om hjälp och jag tror att Sverige skulle stödja oss, på samma sätt som Sverige kan be att vi ska komma till deras undsättning. Det här är något som vi övar med Sverige och jag är övertygad om att vi här skulle hjälpa varandra.
Vid marinens mediedag betonar Jori Harju att Åland och Gotland är av strategisk betydelse för Finland och Sverige.
Marinens kommendör, konteramiral Jori Harju.

Respekterar demilitariseringen

– Åland har sin egen demilitariserade status och den kommer vi sannolikt alltid att hålla fast vid. Finland är förbundet att följa traktatet och vi respekterar de beslut som har fattats, säger Harju i sitt anförande och fortsätter:
– För oss i marinen betyder det att vi varje sekund måste veta vad som sker i Östersjön. Vi måste ha en tillräckligt bra lägesbild över vad som sker. Det räcker inte att vi här och nu vet vad som händer. Vi måste kunna förutse hur situationen kommer att utvecklas och dynamiskt justera vår beredskap så att vi på rätt plats vid rätt tidpunkt och har rätt prestationsförmåga att fullgöra våra uppgifter.

Vad är det för vits med ett demilitariseringsfördrag med en granne i öster som de senaste veckorna i Ukraina med önskvärd tydlighet har visat att Ryssland fullständigt struntar i internationella fördrag?

– Finland följer internationella avtal. Allting utgår ifrån det. Vi kan verka utifrån det då situationen så förutsätter. Fördraget fråntar oss inte möjligheten att försvara Åland vilket är vår plikt.

Offensiva operationer för Nylands brigad

Utöver Marinstaben, Kustflottan och Sjökrigsskolan har marinen två brigader: Nylands brigad i Dragsvik och Kustbrigaden i Obbnäs.

Vilken roll har Nylands brigad under det rådande skärpta säkerhetsläget?

Nylands Brigad är en integrerad del av marinen och tillför sin egen prestationsförmåga för att vi ska kunna förverkliga vårt uppdrag. Våra två brigader är olika, inte bara så att Nylands brigad utbildar de svenskspråkiga värnpliktiga, utan också funktionellt. Nylands brigad koncentrerar sig mer på offensiva kust- och skärgårdsoperationer medan Kustbrigaden är inriktad på försvarsstrid.

Och kustjägarna från Nylands brigad är de som ska vara först på de åländska strandklipporna?

– Möjligtvis.

ANDRA LÄSER