Västkustens industri lägger i högre växel

Valmet Automotives nya stororder ger ny fart åt industriuppgången på västkusten. Företagssatsningarna märks vida omkring.

Valmet Automotive i Nystad som är en av Europas tre kontraktstillverkare inom bilindustrin fortsätter samarbetet med Daimler och börjar tillverka en helt ny Mercedes-Benz-modell. Inga detaljer avslöjas vare sig om modellen eller om det nya kontraktet, annat än att det motsvarar tidigare avtal. Då kan det handla om 50 000 bilar per år när produktionen inleds år 2018.
Att det handlar om ett stort kontrakt visas av att Valmet Automotive kör i gång en rekryteringskampanj där man siktar på att anställa tusen nya bilmontörer och 100 till 150 tjänstemän. Detta som påbröd till höstens rekryteringssatsning då fabriken också meddelade om tusen nyanställningar. Det här rimmar inte med näringslivsförbundet EK:s teser om de alltför höga arbetskraftskostnaderna i Finland.
Tillväxten är kraftig, när Valmet Automotive år 2013 inledde samarbetet med Mercedes hade fabriken 800 anställda. När de aktuella kampanjerna har avslutats i slutet av året ska personalstyrkan i Nystad uppgå till 3 700.
Fabrikens goda rykte understryks av att Daimler nyss utsåg Valmet Automotive till sin bästa samarbetspartner.
Fabriken i Nystad har gått en lång väg sedan 13 november 1969 då den första bilen, en Saab 96 med registernumret EKA-96, rullade av produktionsbandet och överlämnades åt president Urho Kekkonen.
Det har funnits både gropar och uppförsbackar på vägen. För sju år sedan verkade biltillverkningens saga vara all i Finland. Den nästan femton år långa framgångsrika tillverkningen av Porsche hade upphört, och det var svårt att få någon ersättare som skulle ha gett likadana volymer som de tidigare stöttepelarna Saab, Opel och Porsche.
Då räddades fabriken av kapitalplacerare som trodde på företaget trots det klena resultatet. Senare gjorde man några lyckade företagsköp som breddade kompetensen, samtidigt som man valde de rätta strategierna och hittade rätta samarbetspartner.
Det senaste exemplet är att en av världens ledande batteritillverkare, det kinesiska företaget CATL, blev storägare i Valmet Automotive. Det stärker företagets kunnande när det gäller eldrift, den sektor av fordonstillverkningen där utvecklingen just nu är snabbast.
Det är knappast alltför vågat att anta att elbilar ingår i det som Mercedes satsar på i Nystad.
Valmet Automotives expansion stärker västkustens roll som Finlands industriella motor som genererar jobb och verksamhet i vida cirklar.
Den utvecklingen var svår att tänka sig för bara några år sedan när både varvsindustrin och biltillverkningen verkade nedläggningshotade.
Verkstadsindustrin är fortfarande en bärande del av Finlands ekonomi, trots att de ekonomiska strategierna i ett skede såg ut att lägga hela tyngdpunkten på dataspelsklustret.
Det är också värt att notera att västkustindustrin bygger på kunnande och inte på råvara, som den likaså starkt expanderande biomassaindustrin.
Bilfabriken i Nystad har landets största koncentration av industrirobotar. Robotiserad tillverkning är ett måste i en hårt konkurrensutsatt global bransch. Men robotarna har inte konkurrerat ut den mänskliga arbetskraften. Däremot ställs det högre krav på dem som styr robotarna. Det finns ingen återgång till de gamla löpande banden med monotona arbetsskeden.
Det som en hälsning till USA där man hoppas att rostiga stålverk och omoderna bilfabriker ska öppna igen om man stänger gränserna för utländsk konkurrens.
ANDRA LÄSER