Regeringen svarade på interpellation om budgeten: "Vi följer tidtabellen"

Regeringen svarade på tisdagen på Samlingspartiets interpellation om budgeten och sysselsättningspolitiken. Också Liike Nyt ställer sig bakom interpellationen och Kristdemokraterna stödjer misstroendet mot regeringen.

Finansminister Mika Lintilä (C) försäkrade i riksdagens plenum på tisdagen att tidtabellen håller.

Finansminister Mika Lintilä (C) försäkrade i riksdagens plenum på tisdagen att tidtabellen håller. Enligt Lintilä följer regeringen hela tiden med att sysselsättningsmålet om 75 procent fram till 2023 förverkligas. Målet är att sysselsätta 60 000 nya arbetstagare under regeringsperioden.

Han påminner om att regeringen suttit i bara tre månader.

– Oppositionen är väldigt otålig. Den kan lita på att regeringen håller fast vid sitt program. På tre månader har vi bara hunnit få tåget på skenorna.

Enligt Samlingspartiet är regeringen Rinnes första budget ett luftslott, där utgifterna ökas utan någon vetskap om inkomster.

Kai Mykkänen, ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp nöjer sig inte med finansministers svar.

– Det är lätt att dela ut pengar, det har vi sett igen. Statsbudgeten ska inte byggas upp på luftslott utan enbart på arbetstillfällen, säger han.

Mykkänen frågar också när regeringen tänkt skära bort de utgiftsökningar som nu har gjorts, om det visar sig att sysselsättningsåtgärderna inte kan genomföras enligt regeringsprogrammet.

Regeringen svarade på Samlingspartiets interpellation om budgeten och sysselsättningspolitiken.

Sannfinländarna vill se helomvändning

Sannfinländarna deltar inte i interpellationen eftersom man har en annan åsikt än Samlingspartiet kring arbetskraftsinvandring. Partiet kräver en helomvändning mot det man kallar en sannfinländsk blåvit sysselsättningspolitik, där finländska arbetslösa sysselsätts innan man tillåter arbetskraftsinvandring.

– Det centrala är att man koncentrerar sig på invandrarnas inkomstnivå och deras förmåga att betala skatter, säger Ville Tavio, ordförande för Sannfinländarnas riksdagsgrupp.

– Vår ekonomiska situation förbättras inte av att någon jobbar och samtidigt lyfter förmåner och använder sig av välfärdstjänster mer än betalar skatt, säger han.

SFP efterlyser investeringar

SFP:s Joakim Strand säger att han är förvånad över hur mycket pessimism interpellationstexten andas.

– Det är snabbt som oppositionen tillgriper det tyngsta parlamentariska vapnet för att uttrycka sitt misstroende, säger Strand.

– Genom investeringar i bland annat miljöteknologiskt toppkunnande kan ett relativt litet land som Finland ha en betydande inverkan på klimatförändringen samtidigt som vi håvar in livsviktiga export-euro för att finansiera våra välfärdstjänster.

"Ha sinne för proportioner, Samlingspartiet"

Centerns Juha Sipilä påminde oppositionen om att man också under den förra regeringsperioden var skeptisk till att regeringen skulle kunna förverkliga sina sysselsättningsmål och att man först halvvägs i regeringsperioden började se resultat.

– Alla beslut och åtgärder kommer inte att vara lätta eller populära. Det var de inte under förra perioden heller, säger Sipilä.

SDP:s Pia Viitanen kritiserar Samlingspartiet för att inte i sin interpellation komma med egna förslag kring hur sysselsättningen ska öka.

– Eller mellan raderna finns där en sak, en vilja att fortsätta med linjen att piska arbetslösa.

Vänsterförbundets Anna Kontula undrar om Samlingspartiets poäng är att regeringen är dålig och ansvarslös för att den inte gör livet svårare för de allra fattigaste.

– Ha lite sinne för proportioner nu, Samlingspartiet, säger hon.

Riksdagen röstar om förtroendet för regeringen på fredag.

ANDRA LÄSER