Ny bro i Böle öppnas på söndag

En viktig trafikled i Böle får en ny bro för bilar och fotgängare.

Den nya bron på Lokvägen i Böle.
Böles huvudgata heter Lokvägen och nu ska den få en ny och bättre bro över järnvägsspåren nära Helsinki Halli, tidigare känt som Hartwall Arena.
I närheten ligger också Ilmalas tågstation.
Typen av bro som byggs kallas för en balkbro med sammansatt tvärsnitt. Den kommer att ha sju körfiler och på bägge sidor av dem leder för cyklister och fotgängare.
På måndag kommer bilisterna att få börja använda en del av den nya bron.
"För att svara på den ökande trafikmängden på Lokvägen gör vi genomfarten mera smidig för alla som rör sig i Mellersta Böle. Att vi nu börjar använda den första delen är en betydande etapp i hela bygget", säger projektchefen Juuso Luoto på Helsingfors stad i ett pressmeddelande.
Under bygget används arbetsmaskiner med strikta utsläppskrav samt fossilfri energi.
Nästa vecka börjar den gamla bron som finns på platsen att rivas. Betongkrosset från rivningen återanvänds som utfyllnadsmaterial när man breddar Lokvägen. Det här är ett sätt att minska på koldioxidavtrycket på bygget.
Det är en lång del av Lokvägen som ska breddas, arbeten utförs på avsnittet mellan Ånggatan och Skogsbackavägen.
Helt klar blir bron nästa sommar.
Den stora förnyelsen av Lokvägen hänger ihop med att nya bostäder kommer att byggas bredvid. De kallas för Bangårdskvarteren. På andra sidan av det blivande kvarteret ligger Bölevägen.
Staden ger kontinuerligt information om bygget på den här Facebook-sidan.

ANDRA LÄSER