Livet som papperslös i Finland

Kvällens Spotlight sammanfattar Finlands rådande flyktingpolitik. Papperslösa lever med en ständig rädsla för att utvisas till länder där de riskerar att dödas, medan myndigheterna tillbakavisar kritiken som riktas mot dem.

En madrass på ett golv i en gympasal är den sovplats som många papperslösa är hänvisade till.

Spotlight: Skuggsamhället sänds i Yle Fem Yle Fem 13.2 kl. 19.00, repris 14.2 kl. 11.30.

I går kunde Yle rapportera om Ali som nekats asyl i Finland och som tre veckor efter att han återvänt till Irak blev ihjälskjuten på gatan. Fallet Ali är lätt att se som en bekräftelse på den godtycklighet som Finlands stränga flyktingpolitik kritiseras för; att människor utvisas till länder där de riskerar att dödas.
I de grävande journalisterna Jeanette Björkqvists och Jessica Stolzmanns reportage ställs de mänskliga aspekterna av att leva som papperslös i Finland mot en rigorös flyktingpolitiks paragrafer och byråkrati. I programmet medverkar några familjer som lever som papperslösa, det vill säga som på myndighetsspråk uppehåller sig illegalt i landet efter att ha fått avslag på sina asylansökningar. Den ena familjen består av tre personer från Irak: man, hustru och en fyraårig dotter som anlände till Finland under flyktingkrisen hösten 2015. När det inte längre fanns någon möjlighet att överklaga de negativa besluten beslöt de sig för att gå under jorden i stället för att återvända till ett land där mannen fruktar för sitt liv på grund av det jobb han hade i en hjälporganisation. Nu lever de här, liksom uppskattningsvis tusentals andra i samma situation, utan rättigheter och med en ständig rädsla för att bli upptäckta och utvisade.
Programmet visar en tidslinje som åskådliggör hur Finlands flyktingpolitik skärpts de senaste åren. Bland annat har man i allt högre grad börjat utvisa flyktingar med hänvisning till så kallad intern flykt, det vill säga att de i stället för att återvända hem kan återvända till ett tryggare område i sitt hemland.
Flyktingrådgivningens ledande jurist Marjaana Laine är en av dem som kritiserar Migrationsverket för att inte utreda alla fall tillräckligt grundligt och på grund av brådska och okunskap fatta direkt felaktiga beslut. Den tidigare inrikesministern Paula Risikko och Inrikesministeriets chef Jorma Vuorio tillbakavisar kritiken och hävdar att Finland inte bryter mot några internationella rekommendationer. Att hänvisa någon till intern flykt är till exempel helt enligt förordningarna.
Programmets anonyma polis som verkställer besluten om utvisning, ofta nattetid vilket motiveras med att flygen ofta går på morgonen, säger att han måste lita på att myndigheterna fattat rätt beslut för att kunna göra sitt jobb.

ANDRA LÄSER