SFP:s klimatpolitik fokuserar på hållbarhet och helhetstänk

27.08.2021 17:00
I en insändare i HBL 25.8.2021 var Dan Björkqvist fundersam över SFP:s miljöpolitik och jag önskar därför komma med ett klargörande om vad som ligger till grund för vår politik och vårt klimatprogram från 2019.
I en så eldfängd debatt som det ofta blir när det gäller klimatpolitik är det lätt att fastna i motsättningar i stället för att fokusera på lösningar. Som det pragmatiska parti SFP är har vi också en ambitiös, realistisk och hållbar klimatpolitik. Vi är inte de som skriker högst för vi vet att det inte bär längst. Vi är heller inte de som kräver förbud till höger och vänster eftersom vi vet att förbud sällan löser ett problem utan i stället skapar nya. I stället söker vi långsiktiga och hållbara lösningar.
SFP ser med stort allvar på den senaste IPCC-rapporten. Den borde verkligen fungera som ögonöppnare för var och en och senast nu bör alla sektorer, alla aktörer och alla invånare inse stundens allvar. Och jag menar alla.
Jag kan rakryggat stå och säga att SFP har bidragit till det mest klimatambitiösa regeringsprogram som vi någonsin haft. Och med det sagt menar jag att vi har vi den lätta delen avklarad – våra mål och ambitioner. Det är nu som det verkliga arbetet måste ta fart och här har vi bråttom.
Det råder inte brist på idéer och inte heller på konkreta klimatåtgärder. Det vi däremot måste bli bättre på är att skapa bra, effektiva, hållbara och ekonomiskt klimatsmarta vardagliga val för alla finländare. Man ska inte behöva vara höginkomsttagare för att vara klimatsmart och man behöver heller inte avstå från kött för att delta i arbetet för ett renare klimat.
Så tycker jag då som en lantbruksföretagare i skärgården att man kunde göra mer inom just lantbrukssektorn? Ja, absolut! Det behövs mer forskning, bättre klimatriktade stödinsatser och mer jordförbättrande åtgärder. Och tycker jag då som bilanvändande arbetspendlare mellan Nagu och Helsingfors att vi kunde göra mer när det gäller utsläppen från trafiken? Självklart! Vi måste få ner utsläppen oberoende om de kommer från land, luft eller hav. Och tycker jag då som trebarnsmamma att vi borde satsa mer på matens ursprung och de fotavtryck som lämnas också på andra sidan jorden? Utan tvekan. Vi får inte blunda för de utsläpp som vår föda eller vår konsumtion genererar också på ”vår bakgård”.
Faktum är att alla de åtgärder vi måste göra kommer att kosta och det kommer att svida. Det finns inga lätta och billiga lösningar och det här måste vi alla inse. Det avgörande nu är att kunna göra långsiktiga, hållbara och effektiva beslut i ett allt mer pressat läge. Resurser som vi behöver för ett hållbart klimatarbete kommer att kräva omallokeringar, nya skattegrunder och prioriteringar i serviceutbudet.
SFP:s klimatpolitik baserar sig inte på populism utan på fakta, observationer, forskning, hållbarhet och ett helhetstänk. Det här bottnar i att många av oss bor och lever vid kusten där samverkan med naturen är en naturlig del av vår vardag. Att varje dag vara tvungen att kolla hur algläget ser ut innan barnen kan simma är en verklighet och brutal påminnelse om att vi måste agera. Om vi nu tycker att vår börda blir tung att bära för de utsläpp som tidigare skett är det ingenting mot vad våra barn får betala om vi nu blundar och sopar allt under mattan. Det här är utgångspunkten för SFP:s klimatpolitik.

Sandra Bergqvist

riksdagsledamot, vice ordförande SFP

ANDRA LÄSER