Locket är på i metroaffären

Tåget går inte och blåsorkestern är avbokad. Hösten inleds under förvirrande omständigheter.

Tidernas största byggprojekt i huvudstadsregionen slutade i juni i tidernas kanske största byggfiasko. Två utredningar ska bli klara i oktober: En där Västmetrobolaget granskar sig självt och en som Helsingfors stad gör. Det är oklart om någondera faktiskt har startats, det är oklart hur omfattande utredningarna är och det är oklart exakt vem som gör dem.
Ytterligare en granskning görs. Enligt trafikverket kan metrotågen inte dagtid krocka på det sätt som de gjorde en natt i slutet av juli. Enligt Olycksutredningscentralen kan den möjligheten inte uteslutas och därför undersöks nu hela metrobanans säkerhet. Det blir intressant läsning också därför att just säkerheten är en av de största tvisterna i rättegången mellan metroleverantören Siemens och HST.

Detta handlar det om

Västmetron skulle starta i dag måndagen den 15 augusti. Starten är senarelagd på obestämd tid.
Helsingfors stad äger 15 procent av Västmetrobolaget, resten ägs av Esbo.
Trafiken på metrobanan sköts av Helsingfors stads trafikverk HST och Helsingforsregionens trafik HRT.
I höst inleds, fortsätter och påbörjas många rättegångar som handlar om metrobygget.
En tvist handlar om automatiseringen av metrobanan inklusive västmetron, en annan om handlingars offentlighet och en tredje om överenskommelser mellan Västmetrobolaget och konsulter samt byggfirmor.
Rättegångarna och förseningen kan kosta stadsborna upp till en halv miljard euro.
Omständigheterna är svåra och locket på. Styrelsen i Västmetrobolaget ger inte ut mötesprotokoll ens till förtroendevalda i Esbo stadsfullmäktige ”för så brukar man inte göra”. Det handlar inte om tusentals sidor papper med mängder av bilagor som innehåller affärshemligheter utan om beslutsunderlaget från tre–fyra möten innan katastrofbeskedet i juni. Vad har Västmetrobolagets vd Matti Kokkinen berättat för styrelsen och hur har styrelsen reagerat? Så sent som i april försäkrade han i Helsingforsfullmäktige att det är sista gången han ber om tilläggsanslag (tiotals miljoner euro) och att västmetron startar i augusti.
Också i trafikverkets direktion har man svårt att leva upp till andan i offentlighetslagen och svara helt öppet på det givet stora allmänintresset för metroaffären.
I morgon tisdag ska Helsingforspolitikerna i direktionen få en lägesrapport. Metroprojektets ledning har bestämt att genomgången är muntlig. Därmed kan stadsborna inte själv bedöma åtgärderna som vidtagits under sommaren. Det konstnärliga intrycket är att vi som betalar ska skingra oss. Det finns mycket att berätta men ännu mera att dölja.
Dessutom… På fredag kommer domen i hamnrättegången. Småbåtshamnen Finno i Esbo är i rubrikerna igen.
ANDRA LÄSER